In de kloostertuin van het Exodushuis vond een BBQ plaats ter ere van de vertrekkende bestuursleden. Exodus is hen dankbaar voor het betekenisvolle werk dat zij deden. De BBQ was een zeer geslaagde ontspannende afsluiting van een voor de scheidende bestuursleden bewogen periode waarin zij mede hebben bijgedragen aan het richtinggeven van het veranderproces waar Exodus nu inzit.

In de afgelopen periode is Exodus omgevormd tot een organisatie die vanuit gezamenlijke afspraken gaat werken vanuit vijf regio's.

foto: Jan van Gils spreekt de afzwaaiende bestuursleden toe

Onder het genot van een hapje en een drankje werden voor een laatste maal herinneringen opgehaald. Directeur Exodus Nederland, Jan van Gils dankte alle bestuursleden in woord en gebaar met een passend afscheidscadeau,  een lithografie gemaakt door kunstenares en (oud-)gevangenispastor Folly Hemrica.