Tijdens een Exodus netwerkbijeenkomst in ’s-Hertogenbosch op vrijdag 6 april was er aandacht voor detentie en werkgelegenheid voor ex-gedetineerden. Bedrijfsleven, gemeentes en nazorgorganisatie Exodus vormen een belangrijke keten om mensen uit de bak, weer snel aan de bak te krijgen. Ruimte voor extra kansen en tijd om een vertrouwensband op te bouwen tussen werkgever en werknemerzijn belangrijk voor een succesvolle samenwerking.

Een baan vinden is moeilijk met een detentie verleden, zonder huis, sociaal netwerk en met schuldeisers op de stoep. Eenmaal uit de gevangenis moet veel geregeld worden en komt het erop aan om op het rechte pad te blijven. Een betaalde baan biedt veel perspectief op een nieuwe toekomst. Het project Exodus Connect is speciaal hiervoor opgericht om werkgevers te interesseren voor samenwerking.

Tijdens de bijeenkomst werd vooral duidelijk dat het opbouwen van een vertrouwensband tussen werkgever en (ex-)gedetineerde de sleutel voor succes is. Een van de sprekers was een lokale sportvereniging die (ex-)gedetineerden werk biedt binnen de club. Exodus verzorgt de voorselectie van haar deelnemers zodat de sportclub verzekerd is van een geschikte kandidaat. De samenwerking kan op deze manier met een schone lei van start gaan. De werkervaring biedt de (ex-)gevangene kans op een nieuwe toekomst en de sportclub is op haar beurt blij met de extra hulp die geboden wordt. Bij bewezen succes biedt het bedrijvennetwerk van de sportclub vervolgens kansen om een overstap naar betaald werk te maken.. Een prachtig voorbeeld van een win/win situatie waardoor de maatschappij bovendien weer een stukje veiliger wordt.

Aan het eind van de bijeenkomst werd tijdens een interview met Exodus deelnemers en werkgevers duidelijk dat de geboden hulp bij re-integratie nodig is en dankbaar in ontvangst wordt genomen. Eerlijkheid, respect en vertrouwen in elkaars kunnen zijn nodig voor de juiste match. Na afloop toonden verschillende bedrijven zich geïnteresseerd om hiermee aan de slag te gaan.

In de media

De netwerkbijeenkomst was op vrijdag 6 april op diverse momenten in de media: