Conferentie ' supporting children of imprisoned parents'  van Bambinisenzasbarre en Children of Prisoners Europe in Napels.

In Napels op de Conferentie 'supporting children of imprisoned parents'  van Bambinisenzasbarre en Children of Prisoners Europe heeft Winie Hanekamp namens Exodus Nederland de wensen van kinderen van gedetineerden gepresenteerd. En welke stappen met vrijwilligers en organisaties in de keten zijn gezet om aan deze wensen tegemoet te komen. Tegelijkertijd leren we van onze Europese partners;
 zoals de memorandum van overeenstemming uit Italie, de steun vanuit Italie aan vaders en kinderen om uit de vicieuze cirkel van criminaliteit te komen en in-prison meetings voor leerkrachten uit Engeland, vragen om navolging.


foto: Winie Hanekamp op de conferentie in Napels