Het COPE congres wordt jaarlijks georganiseerd in een Europese stad. Dit jaar is Exodus Nederland, samen met DJI en de Universiteit Leiden, de gastheer voor dit congres.

Dagvoorzitter is Harm Edens

Bijdragen komen van:

  • Dr. Joni Reef, assistent professor afdeling Criminologie, Universiteit Leiden
  • Dr. William R. Muth, professor, Virginia Commonwealth University (USA)
  • Mr. Drs. Monique Schippers, directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, Dienst Justitiele Inrichtingen

Vanaf half april vindt u hier het volledige programma