Het COPE congres wordt jaarlijks georganiseerd in een Europese stad. Dit jaar is Exodus Nederland, samen met DJI en de Universiteit Leiden, de gastheer voor dit congres. Hieronder vindt u het programma voor die dag met als thema:

Time to act, How to act?! Kindergericht werken in de strafrechtketen. 

Dagvoorzitter

Frank Du Mosch is sinds 1989 actief in Hilversum. Hij maakte programma’s, studio-opnames en interviewde dagelijks o.a. politici, wetenschappers en deskundigen. Naast een eigen bedrijf, geeft Du Mosch mediatrainingen en zal hij 12 november optreden als dagvoorzitter bij het COPE congres.

Programma

Bijdragen komen van:

  • Dr. Joni Reef, assistent professor afdeling Criminologie, Universiteit Leiden
  • Dr. William R. Muth, professor, Virginia Commonwealth University (USA)
  • Mr. Drs. Monique Schippers, directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, Dienst Justitiele Inrichtingen