Laatste update: 25 april 2022

De meeste coronamaatregelen zijn losgelaten. Voor (kantoor)personeel van Exodus is het uitgangspunt 50% op kantoor, 50% thuiswerken. Voor vergaderingen en andere gezamenlijke activiteiten geldt dat deze fysiek plaats kunnen vinden. Blijf echter ten alle tijden rekening houden met de continuïteit van de zorg en overleg bij het plannen van activiteiten met je direct leidinggevende over de risico’s.  

De begeleiding van (ex-)gedetineerden in onze Exodushuizen en de ambulante ondersteuning gaat gewoon weer door. Op alle locaties treffen we nog steeds de juiste maatregelen om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, vrijwilligers en deelnemers te waarborgen.  

Voor het vrijwilligerswerk betekent dit dat het doorgang kan vinden mits het kan worden uitgevoerd binnen de geldende RIVM richtlijnen. Daarnaast zijn de lokale richtlijnen van PI's leidend omdat de situatie per PI anders kan zijn. Informatie hierover kun je opvragen bij je vrijwilligers coördinator en/of regiocoördinator.

We vragen iedereen om scherp te blijven op de algemene adviezen. Was je handen, hoest en nies in je elleboog, schud geen handen en houd afstand. Zorg voor voldoende frisse lucht. Bij klachten blijf je thuis en doe je een zelftest. Bij een positieve uitslag ga je minimaal 5 dagen in isolatie.    

Het opgerichte kernteam blijft zoals gewoonlijk de situatie nauwlettend volgen en daarover met elkaar in contact. Als je vragen hebt over het coronavirus, kun je deze richten aan je regiocoördinator. Deze zorgt ervoor dat het bij het kernteam terechtkomt. Ook in geval van vermoedens (of zekerheid) over besmettingen, willen we jullie vragen dit altijd aan je regiocoördinator te melden.

Regiocoördinatoren
Samengevat voor het vrijwilligerswerk:
  • Diverse vrijwilligersactiviteiten zijn opgestart.
  • Dit is maatwerk en gebeurt altijd in overleg met de desbetreffende regiocoördinator.
  • De vrijwilligersbijeenkomsten zijn weer toegestaan, mits rekening gehouden wordt met de RIVM richtlijnen.
  • Trainingen worden ook weer gegeven, in aangepaste vorm.
  • Als je milde klachten hebt, of tot een risicogroep behoort (ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid), blijf dan zoveel mogelijk thuis en vermijd fysiek contact met anderen.

Zorg goed voor jezelf en elkaar.

In de tussentijd is Exodus bereikbaar via het secretariaat; elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur via 071-5161950 en via info@exodus.nl.

Enkele handige websites met meer informatie: