Laatste update; donderdag 17 september 2020

Inmiddels heeft het coronavirus zich verder ontwikkeld en zijn de situatie en genomen maatregelen verlengd en aangepast. Dit heeft nog steeds gevolgen voor ons (vrijwilligers)werk bij Exodus en daarom willen we jullie verder informeren over de maatregelen en voorbereidingen die wij treffen. We vinden het belangrijk dat iedereen bewust en verstandig met de situatie omgaat en daarbij angst niet als raadgever gebruikt. Wel willen we er met elkaar voor zorgen dat de gevolgen en risico’s (met name voor de kwetsbare groepen) zo klein mogelijk blijven. Goede communicatie is daarbij essentieel. Om die reden is een landelijk kernteam opgericht dat in nauw contact met elkaar staat, elkaar op de hoogte houdt van ontwikkelingen en vragen kan beantwoorden. Als je vragen hebt over het coronavirus, kun je deze richten aan je regiocoördinator. Deze zorgt er voor dat het bij het kernteam terechtkomt. Ook in geval van vermoedens (of zekerheid) over besmettingen, willen we jullie vragen dit altijd aan je regiocoördinator te melden.

De begeleiding van (ex-)gedetineerden in onze Exodushuizen en de ambulante ondersteuning gaat gewoon door. Op alle locaties treffen we de juiste maatregelen om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en deelnemers te waarborgen. 

Regiocoördinatoren
  • Noord-Holland / Flevoland, Wilma Schuring, 06 102 921 17
  • Zuid-Holland, Ed Bohré, 06 345 620 46
  • Zuid Nederland, Jurgen Obbens, 06 148 681 78
  • Noord- en Oost-Nederland en Landelijk coördinator Ouders, Kinderen en Detentie (OKD), Henk van der Beek, 06 148 150 35
  • Midden-Nederland, Arendtje van de Scheur, 06 206 350 61
De volgende maatregelen gelden voor alle vrijwilligers:
  • Diverse vrijwilligersactiviteiten worden weer voorzichtig opgestart.
  • Dit is maatwerk en gebeurt altijd in overleg met de desbetreffende regiocoördinator.
  • De vrijwilligersbijeenkomsten zijn weer toegestaan, mits rekening gehouden wordt met de RIVM richtlijnen.
  • Trainingen worden ook weer opgestart in aangepaste vorm.
  • Als je milde klachten hebt, of tot een risicogroep behoort (ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid), blijf dan zoveel mogelijk thuis en vermijd sociaal contact met anderen.

Deze maatregelen zullen in ieder geval tot nader order van toepassing zijn. We hopen uiteraard dat we de vrijwilligersactiviteiten zo spoedig mogelijk weer kunnen opstarten, maar het tegengaan van verdere verspreiding heeft op dit moment ook bij Exodus de hoogste prioriteit en wij willen daarbij geen risico’s nemen. Zorg goed voor jezelf en elkaar.

In de tussentijd is Exodus bereikbaar via het secretariaat; elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur via 071 516 19 50 en via info@exodus.nl.

Enkele handige websites met meer informatie: