De raad van toezicht van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • Marianne Luyer, voorzitter
  • Vincent Eversdijk, lid
  • Jacco Groeneveld, lid

De bestuurder van het samenwerkingsverband Exodus Nederland is Jan van Gils.


foto: Jan van Gils (fotograaf Angelique Merks)
 

Exodus Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan deze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Exodus Nederland is lid van Valente, de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. ​

Meerjarenbeleidsplan 2021-2023 Exodus Nederland

Jaarverslag Exodus Nederland 2021

Jaarbeeld 2021

ANBI Informatie

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Gedragscode

Beleggingsbeleid