De raad van toezicht van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • Marianne Luyer, voorzitter
  • Vincent Eversdijk, lid
  • Jacco Groeneveld, lid
  • Maartje van Aardenne-Vooijs, lid

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Exodus Nederland is Jan van Gils.


foto: Jan van Gils (fotograaf Winand Stut)
 

Exodus Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan deze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Exodus Nederland is lid van Valente, de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. ​

Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 Exodus Nederland

ANBI informatie

Jaarverslag Exodus Nederland 2019

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Gedragscode

Beleggingsbeleid