De raad van toezicht van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • Marianne Luyer, voorzitter
  • Jacco Groeneveld, lid
  • Vincent Eversdijk, lid

De directeur Exodus Nederland is Jan van Gils. De heer van Gils geeft direct leiding aan het verenigingsbureau, dat bestaat uit het servicebureau en de sector Vrijwilligers & Kerkzaken.


Jan van Gils (fotograaf Winand Stut)

Exodus Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan deze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 Exodus Nederland

ANBI informatie

Jaarverslag Exodus Nederland 2017

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Gedragscode

Beleggingsbeleid

Privacyverklaring
 

Artikelen

Foto cliënttevredenheidsonderzoek 2017 03/05/2018 - 12:46

In 2017 kreeg Exodus voor haar begeleiding een 8,5 van deelnemers die zelfstandig wonen en een 7,3 van onze deelnemers die begeleid wonen. Resultaten om trots op te zijn!