De raad van toezicht van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • Marianne Luyer, voorzitter
  • Vincent Eversdijk, lid

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Exodus Nederland is Jan van Gils.


Jan van Gils (fotograaf Winand Stut)

Exodus Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan deze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 Exodus Nederland

ANBI informatie

Jaarverslag Exodus Nederland 2017

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Gedragscode

Beleggingsbeleid

Artikelen

Foto cliënttevredenheidsonderzoek 2017 03/05/2018 - 12:46

In 2017 kreeg Exodus voor haar begeleiding een 8,5 van deelnemers die zelfstandig wonen en een 7,3 van onze deelnemers die begeleid wonen. Resultaten om trots op te zijn!