Onder arbeidsintegratie verstaan wij toeleiden tot vrijwilligers- of betaald werk of een opleiding. Hierbij wordt ondersteuning en begeleiding geboden door een jobcoach of begeleider. Deze onderzoekt samen met de cliënt welke dagbesteding, op korte termijn, er bij hem of haar past en, op langere termijn, welke betaalde baan de cliënt uiteindelijk wil gaan vervullen. De jobcoach houdt samen met de begeleiders het gehele proces rondom werk in de gaten, zoals op tijd komen, zich niet te gemakkelijk ziek melden, overuren maken en het welbevinden van de cliënt.

Werk en/of dagactiviteiten zijn een belangrijke bestaansvoorwaarde en bron van bestaanszekerheid.

Doelgroep

Ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie die wonen bij Exodus of ex-gedetineerden die ambulant worden begeleid door Exodus.

Regio's

Arbeidsintegratie wordt aangeboden in de vijf regio's van Exodus;  Noord-Holland, Zuid-Holland, Zuid Nederland, Noord en Oost Nederland en Midden Nederland.