Budgetbeheer

Bij budgetbeheer worden de vaste lasten (onder meer ziektekostenpremie), leefgeld en aflossingen van eventuele schulden volgens een opgesteld budgetplan voor de cliënt betaald. Met als doel dat er geen (nieuwe) schulden en betalingsachterstanden ontstaan. Wat doen we nog meer:

  • Opvragen van CJIB-vorderingen;
  • Indien nodig contact met schuldeisers/verwijzen naar Kredietbank;
  • In overleg met de cliënt wordt geld gereserveerd voor verhuizing/eigen woning, voor eigen risico zorgkosten, voor WA-verzekering.

Budgetbegeleiding

Het uiteindelijke doel van budgetbegeleiding is begeleiding naar financiële zelfstandigheid.

De budgetbegeleiding is verweven met het begeleidingstraject. Als de cliënt (zonder overleg) andere keuzes maakt dan Exodus adviseert, kan dit gevolgen hebben voor de voortzetting van het traject. In het plan dat we samen met de cliënt maken, komen de volgende zaken aan bod:

  • Bewaking van het afgesproken budgetplan;
  • Administratieve vaardigheden ontwikkelen via budgetcursussen en individuele begeleiding;
  • Individuele ondersteuning bij uitvoering van het budgetplan;
  • In kaart brengen van schulden;
  • Een (dagelijks) spreekuur om financiële knelpunten en keuzemomenten te bespreken;
  • Analyseren van de resultaten met de klanten: is er budgetbeheer ingezet, is er sprake van schuldstabilisatie, is de financiële zelfredzaamheid vergroot?;
  • Eventueel aanmelden bij een bewindvoerder.

Schuldsanering

Nadat de inkomsten en uitgaven in evenwicht gebracht zijn en gehouden, wordt er naar een oplossing van de schulden gezocht via:
1) Een betalingsregeling of een herfinanciering. De schulden worden hierbij 100% terugbetaald. Indien dit niet mogelijk is zie 2.
2) Een schuldregeling/betalingsvoorstel: schuldbemiddeling of saneringskrediet. Hierbij wordt een percentage van de schulden tegen finale kwijting betaald. Dit wordt het minnelijk traject genoemd.

Als het minnelijk traject niet is gelukt, kan er een wettelijke regeling worden aangevraagd. Dit gaat in overleg met de cliënt.

Nazorg

Na uitstroom en het betrekken van zelfstandige huisvesting worden ex-bewoners en ex-cliënten nog een beperkte tijd begeleid bij het gewijzigde uitgavenpatroon Ten slotte wordt dit traject afgesloten met een exit rapportage, waarin een opgave van de resultaten wordt opgemaakt (schuldstabilisatie, financiële zelfredzaamheid)

Doelgroep

Ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie die wonen bij Exodus of ex-gedetineerden die ambulant worden begeleid door Exodus.

Regio's

Budgetbeheer en budgetbegeleiding wordt aangeboden in de vijf regio's van Exodus; Noord-Holland, Zuid-Holland, Zuid Nederland, Noord en Oost Nederland en Midden Nederland.

Het Exodushuis aan de Overtoom in Amsterdam is een, door de gemeente Amsterdam, erkend schuldhulpbureau.