Kopjes op een tafel.

Exodus biedt verschillende begeleid wonen programma's die bestaan uit een combinatie van wonen, toezicht en dagelijkse begeleiding.

ambulante begeleiding

Exodus biedt (ex-) gedetineerden in hun eigen huis ambulante hulp in de vorm van een op maat gemaakt zorgprogramma, dat de (ex-) gedetineerde helpt bij de re-integratie.

groepsactiviteiten tijdens detentie

Exodus biedt een grote variatie aan activiteiten en trainingen aan voor gedetineerden en ingeslotenen in vreemdelingenbewaring.

dagbesteding

Exodus biedt (ex-)gedetineerden verschillende mogelijkheden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.

 

crisisopvang

Exodus biedt crisisopvang aan ex-gedetineerden met een justitieel kader om stabiliteit terugbrengen in het leven van de cliënt en zijn directe omgeving.

Exodus biedt ex-gedetineerden en hun directe omgeving verschillende vormen van nazorg na afloop van detentie.

Vrijwilligers van Exodus bieden gedetineerden, hun familieleden en/of hun relaties ondersteuning tijdens detentie.

financiele hulpverlening

Exodus biedt (ex-)gedetineerden hulp bij het omgaan met de financien en het aanpakken en oplossen van schulden.

arbeidsintegratie

Exodus biedt (ex-)gedetineerden hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding.

gedetineerde vader en zijn kind

In het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma krijgen gedetineerden en hun kinderen de kans de band met elkaar tijdens detentie voort te zetten of te herstellen.

Mijn kind en ik

De training mijn kind en ik is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit Utrecht. Momenteel draait deze workshop in verschillende PI's. 

Familieleden (ex-)gedetineerden

Exodus biedt niet alleen hulp aan (ex-)gedetineerden, maar ook aan hun familieleden. Lees hier hoe wij je kunnen helpen!