Voor personen die nog in een penitentiaire inrichting (PI) zijn, of in een Exodushuis het laatste deel van hun detentie uitzitten, biedt Exodus ook verschillende vormen van hulp.

Bezoek

Vrijwilligers bezoeken individuele gedetineerden en/of meerdere gedetineerden bij groepsgesprekken of samenkomsten van geestelijk verzorgers.

Maatje

De vrijwilliger is een maatje voor de partner, kinderen, (groot)ouders en/of andere relaties van een gedetineerde. De ondersteuning bestaat uit persoonlijk contact met aandacht voor een grote diversiteit aan hulpvragen, waaronder praktische hulp richting instanties.

Ouder, Kind & Detentie Programma (OKD)

In dit programma biedt Exodus kinderen de kans hun ouder in detentie te bezoeken. Eén keer per maand worden de kinderen naar hun ouder gebracht in de Penitentiaire Inrichting door een vrijwilliger van Exodus, die ook af en toe iets gezelligs met het kind kan ondernemen. Lees meer over het Ouders, Kinderen en detentieprogramma.

Doelgroep

Gedetineerden en hun familieleden en relaties tijdens detentie.

Regio's

Ondersteuning door vrijwilligers tijdens detentie worden aangeboden in alle PI's, in alle regio's van Exodus, uitgezonderd enige particuliere inrichtingen.