Gevangenfamilie.nl doet haar uiterste best voor de juistheid van de inhoud van deze website. Wij kunnen de informatie op de site wijzigen of verbeteren. De vrijwilligers van Gevangenfamilie.nl zijn uitgebreid getraind en worden begeleid om je zo goed mogelijk te helpen via het forum, de website of aan de telefoon. Toch ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet met de informatie op deze site.

Wij doen er alles aan om je te helpen met je vragen of problemen. We kunnen niet beloven dat je direct geholpen wordt.

Het is de bedoeling dat de vragen die je stelt of de opmerkingen die je hebt op het forum of aan de telefoon betrekking hebben op de situatie waar je mee te maken hebt: een familielid dat in de gevangenis zit of heeft gezeten.

We hebben onze uiterste best gedaan om het forum zo goed als mogelijk te beveiligen. Maar dit kunnen wij niet voor 100% garanderen. Achter de schermen houden mensen in de gaten waarover je op het forum schrijft.

Door de diverse linkjes op deze site kom je op andere sites. Gevangenfamilie.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites of het bekijken van deze andere sites.

Alle informatie op deze site is eigendom van Exodus. Overname is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het Landelijk Bureau Exodus.

Gevangenfamilie.nl gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens en speelt jouw gegevens niet door aan anderen.

Gevangenfamilie.nl doet haar uiterste best om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de website te bieden. Het kan zo zijn dat je de website niet altijd kan gebruiken, bijvoorbeeld door een storing in de verbinding met het internet, een storing in het telefoonnet van telecomaanbieders of andere storingen.