Wat kunt u zoal doen?

Gift geven

Steun Exodus met uw gift op bankrekening NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus Nederland te Leiden. Uw bijdrage aan het Exoduswerk is zeer welkom! Uw gift is met een inkomensdrempel fiscaal aftrekbaar. Wilt u 100% aftrekbaar geven? Lees dan hieronder verder bij `Periodiek geven`.

Let op: mogelijk vermeldt uw bank niet uw naam en adres op onze bankafschriften. Bent u nog geen bekende bij Exodus en wilt u wel onze dank en/of gratis nieuwsbrief ontvangen? Vermeld dan bij de overmaking voor de zekerheid uw naam en adres onder `omschrijving`.

Online doneren

Ook eenmalige of anonieme giften zijn welkom! U doneert online snel en gemakkelijk via de pagina van stichting Geef Gratis.

Machtigen

Geef `eenmalig` of `doorlopend tot wederopzegging` met een machtiging. Dit kan online of met de papieren machtigingskaart. Met een doorlopende machtiging regelt u uw vaste gift aan Exodus en biedt u ons zekerheid in het financieel plannen van projecten. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u geeft en u kunt uw machtiging snel en eenvoudig opzeggen met slechts één telefoontje of email. Voordat Exodus uw gift incasseert, ontvangt u van ons eerst een bevestiging.

Download hier het machtigingsformulier. Het ingevulde formulier stuurt u naar:
Exodus Nederland, Antwoordnummer 10095, 2300 VB Leiden

Periodiek geven

Wilt u duurzaam én fiscaal aantrekkelijk doneren? Download dan hier de overeenkomst periodieke gift plus voorwaarden.

Sinds 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris uw periodieke schenking rechtstreeks met het goede doel regelen. Dat scheelt tijd en kosten. U behoudt het recht uw schenking 100% af te trekken van uw inkomstenbelasting. Met uw periodieke gift helpt u Exodus bovendien extra, omdat u ons met uw vaste bedrag per jaar financiële zekerheid geeft voor de toekomst.

Nóg eenvoudiger periodiek geven? Download dan hier tevens het machtigingsformulier.

Nalaten

Als u een testament laat opstellen bij de notaris, kunt u een goed doel opnemen als (mede-)erfgenaam of een legaat toekennen aan een goed doel. Over deze vorm van doneren aan goede doelen hoeft u geen successierechten te betalen. Uw nalatenschap komt dus voor 100% bij het goede doel terecht. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.goededoelen.nl/nalaten

Actie opzetten

Er zijn veel manieren om in actie te komen voor Exodus! Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst of een sponsorevenement, een verkoopactie of collecte. Start bijvoorbeeld op Geefsamen uw eigen fondsenwervende pagina voor Exodus of verzin een originele andere manier om zo geld op te halen voor het Exoduswerk. Zie ook de voorbeelden in de Toolkit voor de kerken.

Netwerken

Help Exodus haar netwerk te vergroten en zo haar werkwijze breder bekend te maken. Dat kan in uw eigen omgeving (werk, kerk, familie, vrienden, zakelijk netwerk en verenigingsleven), maar ook heel eenvoudig door de social media kanalen van Exodus te volgen en te 'liken'.

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Instagram

Klachten

Uiteraard proberen wij ons werk zo goed mogelijk te doen. Mocht u als donateur desondanks niet tevreden zijn over de werkwijze van Exodus, neemt u dan contact met ons op via telefoon 071-5161950 of email klacht@exodus.nl. We proberen dan samen met u tot een goede oplossing te komen. Of ga naar de klachtenprocedure voor meer informatie.