Integriteit

Als Exodus Nederland zijn wij de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Dit doen wij met de inzet van vele medewerkers en vrijwilligers. Het is niet altijd makkelijk en het is emotioneel werk. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers hun werk in een veilige omgeving kunnen doen met een veilige meldcultuur. Om dit te bewerkstelligen hebben wij o.a. een gedragscode, een klachtenprocedure en een integriteitsbeleid ontwikkeld. Ondanks alle beleidsregels kan het altijd voorkomen dat een onveilige situatie zich voordoet. Hierbij kun je denken aan wangedrag of fraude. Het integriteitsbeleid geeft handvatten over hoe te handelen in zo’n situatie.

Het ontwikkelde integriteitsbeleid van Exodus is hier te vinden.