Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk

Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geinventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen, gebruik makend van de krachten die de deelnemer heeft. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwachten we nog beter uitstroomresultaat te behalen en een prettige (werk) omgeving te creeren voor deelnemer en begeleider.