Jouw Kracht

Bij Exodus bieden we begeleiding volgens onze methodiek Jouw Kracht. Deze methodiek draait om de werkrelatie. Een goede werkrelatie is de basis van goede hulp. De basishouding van de begeleider is gebaseerd op respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en optimisme.

Krachtprincipes

Het handelen van medewerkers wordt gestuurd door zes krachtprincipes:

  1. Deelnemers hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen
  2. Focus op (individuele) krachten en niet op tekortkomingen
  3. De deelnemer is regisseur
  4. De (werk)relatie tussen deelnemer en professional is essentieel
  5. Werken in de eigen omgeving
  6. De gemeenschap als hulpbron

Leefgebieden

In de begeleiding beginnen we met het ontdekken van ‘waar we staan en waar we naartoe gaan’. Daarna wordt een krachteninventarisatie gemaakt om zicht te krijgen op de krachten en hulpbronnen van deelnemers. Vervolgens worden doelen gesteld en wordt een actieplan gemaakt. Dit doen wij door op één of meer leefgebieden acties te ondernemen: wonen, geld & inkomen, werk & leren, vrije tijd, familie, vrienden en bekenden, (ex-)partner, kinderen & opvoeding, zingeving, gezondheid & zelfzorg en veiligheid.

“Ik hoop dat ik straks het contact met mijn vader en zussen weer kan herstellen.” Achmed (Deelnemer)

Samen met het team werken aan herstel 

De methodiek ‘Jouw Kracht’ zorgt er niet alleen voor dat onze deelnemers in hun kracht kunnen komen, maar geeft ook belangrijke handvatten aan onze begeleiders en vrijwilligers. Zo heeft elk begeleidingsteam een Krachtcoach die zorgt voor de borging van de methodiek en leren medewerkers in de teamkrachtbesprekingen hun capaciteiten te verbreden.

Exodus beweegt deelnemers ertoe verantwoordelijkheid te nemen voor delictgedrag en criminele activiteiten in het verleden en de gevolgen daarvan bij henzelf en anderen, en te werken aan herstel van de hierdoor opgetreden schade. Dit herstelwerk vraagt de actieve inzet van de deelnemer én de omgeving en geeft alle betrokkenen de mogelijkheid de periode af te sluiten en verder te gaan met het leven. De realiteit is natuurlijk weerbarstig. Voor veel deelnemers is het moeilijk om de motivatie te vinden, verantwoordelijkheid te nemen en vol te houden.
Vaak begint de begeleiding bij praktische zaken regelen en puinruimen, zodat er daarna ruimte ontstaat voor persoonlijk herstel. Het leerproces gaat met vallen en opstaan. We doen wat nodig is om deuren te openen en de deelnemer te verleiden tot verandering.

“Het heeft mij mijn eigenwaarde en zelfvertrouwen teruggegeven. Ik tel weer mee!” Dennis (Deelnemer)