De fusie op 1 januari 2022 is een mooie voltooiing van ons jarenlange samenwerken. Al jaren wordt door onze medewerkers en onze vrijwilligers hard gewerkt vanuit dezelfde missie en koers. We doen dit met elkaar en met onze partners. We werken samen aan een veiligere samenleving; we begeleiden en ondersteunen (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om succesvol terug te keren in de maatschappij. Onze kernwaarden zijn hierbij leidend. Zij geven richting aan het dagelijks handelen en we zijn hierop aanspreekbaar. 

Wij zijn Exodus. Wij bieden perspectief. Dat doen we samen, moedig en volhardend. 

 

Onze kernwaarden samen, volhardend, perspectief en moedig vormen de basis voor hoe wij ons werk voor deelnemers doen. Afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het vormgeven van een kernwaardendocument: ‘Wij zijn Exodus’. Het is een waardenboek waarin onze kernwaarden door medewerkers, vrijwilligers, deelnemers, ketenpartners en toezichthouders verhalend zijn gemaakt. Wat drijft eenieder, wat houdt iemand in balans en wat doet teleurstelling met iemand? Zomaar een aantal vragen die in dit document besproken worden. Eenieder ervaart de kernwaarden op een eigen manier en dat is juist zo mooi aan het hebben van kernwaarden. De een hecht meer waarde aan de kernwaarde ‘samen’, waar de ander zich volledig herkent in de kernwaarde ‘volhardend’.   

Perspectief. Samen. Volhardend. Moedig.

 

Met veel trots presenteren wij dan ook het kernwaardendocument ‘Wij zijn Exodus’. Deze uitgave is gemaakt voor onze medewerkers en vrijwilligers, maar we delen dit document graag met alle betrokkenen van Exodus. We hopen dan ook dat deze verhalen weer nieuwe, mooie verhalen bij eenieder oproept en schroom niet om daarover met anderen in gesprek te gaan!  

We willen iedereen ontzettend bedanken die hieraan mee heeft gewerkt; het openstellen, praten over, ervaren en beleven van de kernwaarden. Bedankt!

Lees hier ‘Wij zijn Exodus’