Zoals bekend neemt het coronavirus ook in Nederland een steeds grotere vorm van besmetting aan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, worden er landelijk steeds meer voorzorgsmaatregelen getroffen zoals het annuleren van evenementen en bijeenkomsten waarbij mensen in groten getale bijeenkomen. Tot onze spijt moeten wij mededelen dat we hebben besloten de Landelijke Vrijwilligersdag van aanstaande zaterdag 14 maart, niet door te laten gaan.

Het is ook een besluit dat wij met spijt moeten nemen, maar hierin onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van eventuele besmettingen tijdens deze dag. Tijdens de besluitvorming is er contact geweest met zowel het RIVM als de GGD.

Uiteraard willen wij er alles aan doen om op een ander moment dit jaar alsnog een Landelijke Vrijwilligersdag te organiseren voor onze zeer gewaardeerde vrijwilligers. Hierover kunnen wij echter, op dit moment, nog niets communiceren.

Voor vragen omtrent het coronavirus kunt u terecht bij het RIVM. Zij zijn te bereiken via www.rivm.nl of via telefoonnummer 0800-1351

Voor vragen omtrent de vrijwilligersdag kunt u Exodus Nederland bereiken via info@exodus.nl of telefoonnummer 071-5161950