De beste methode vind je alleen maar door te blijven proberen en jezelf als organisatie te blijven ontwikkelen. Daarom zijn wij altijd bezig met nieuwe initiatieven om de re-integratie zo succesvol mogelijk te maken. Dat doen we zoveel mogelijk samen met andere partners en gelijkgestemden aan nieuwe projecten, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering.

Op dit moment werken we samen met Click F1, Stichting 180, DJI, verschillende gemeenten en andere Europese organisaties aan het project BLEEP (Blended Learning Environment for European Prisoners). BLEEP is een (deels digitale)leeromgeving die informatie aan deelnemers geeft die tijdens het terugkeerproces relevant is. Denk bijvoorbeeld aan sollicitatietips, het vinden van woonruimte of hulp bij het aanvragen van bepaalde documenten. Dit zorgt ervoor dat het terugkeerproces na detentie, overzichtelijker en toegankelijker wordt voor mensen tijdens en na detentie en voor iedereen die naast hen staat, zoals onze professionals, vrijwilligers maar ook naasten van (ex-)gedetineerden.

Deze zomer wordt het prototype van de app getest door onze deelnemers, begeleiders en door mensen in de PI. Hun bevindingen vertalen we terug naar de ontwikkelaars van het systeem en de inhoud, zodat we die verder kunnen verbeteren.