Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten de Landelijke Vrijwilligersdag op zaterdag 2 november niet door te laten gaan en te verplaatsen naar het voorjaar van 2020. Reden voor dit besluit is het feit dat de NS die dag geplande werkzaamheden uitvoert, waardoor de reistijd naar Nijkerk aanzienlijk langer wordt. Hierdoor denken wij ook minder aanmeldingen te hebben gehad dan de jaren voorheen. 

Omdat we deze dag speciaal organiseren voor onze vrijwilligers, willen we hen ook graag in groten getale ontvangen. Wij laten in het voorjaar van 2020 deze dag alsnog door gaan om zo al onze vrijwilligers de gelegenheid te geven van deze speciaal voor hen georganiseerde dag te genieten! In januari 2020 worden de vrijwilligers hier verder over geinformeerd middels een 'Save the Date'.

NB. Vrijwilligers die zijn opgegeven als kandidaat voor de Vrijwilliger van het Jaar, zullen in ons bestand blijven staan en in 2020 weer meegenomen worden in de keuze voor de Vrijwilliger van het Jaar.