Het jaar 2021 is een bijzonder jaar geweest. Het jaar waarin we toewerkten naar de fusie van de regionale stichtingen en het verenigingsbureau. Sinds 1 januari 2022 zijn wij samen één: Stichting Exodus Nederland. In dit jaarbeeld nemen we je mee naar de praktijk van ons complexe, zinvolle werk. We laten de reis zien die de deelnemer maakt, delen verhalen van onze medewerkers, vrijwilligers en deelnemers en maken je deelgenoot van onze methodiek. 

“Onze visie is dat, hoezeer ook een mens gedurende het leven beschadigd is geraakt, het begin van herstel ontstaat als de mens ‘als hele mens gezien wordt’.” 

En dan houden we ons natuurlijk ook nog bezig met prachtige projecten op onderwerpen waar we extra zorgen over hebben of meer resultaat in willen bereiken. Denk hierbij aan de herfstkampen in samenwerking met de gevangenissen, of een opvanghuis voor mensen met actuele verslavingsproblematiek. Je leest ook onze toekomstplannen in het Jaarbeeld 2021.

We wensen je veel leesplezier toe!  

Jaarbeeld 2021