We doen als Exodus ons uiterste best om bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Continuïteit van de zorg is het uitgangspunt. Exodus-breed is ons beleid dat zorg-gerelateerde werkzaamheden doorgaan. Dit betekent dat we de begeleiding in de Exodushuizen blijven voortzetten. We proberen fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden en nemen de hygiënemaatregelen in acht. We hanteren alle adviezen en richtlijnen vanuit het RIVM. Voor de deelnemers is een protocol opgesteld dat we direct met hen communiceren. We blijven waar mogelijk nieuwe deelnemers plaatsen. Daarbij hanteren we wel extra maatregelen met een check op gezondheidsklachten bij de nieuwe deelnemer en laten de plaatsing alleen doorgaan als er geen sprake is van klachten.

De ambulante begeleiding bieden we waar mogelijk op afstand aan (via Skype of telefonisch). Indien nodig blijven we ambulante deelnemers bezoeken, met ook daarbij de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Op dit moment is het ziekteverzuim onder ons personeel nog niet gestegen. Niet-zorg-gerelateerde werkzaamheden stoppen we of stellen we uit waar mogelijk. Op deze wijze spelen we extra mensen vrij om essentiële werkzaamheden en eventueel toekomstig verzuim op te vangen.

Bovenstaande maatregelen gelden in eerste instantie tot 6 april. Voor meer informatie of verdere vragen kunt u contact opnemen via info@exodus.nl.