Ook in deze uitdagende tijden gaat de begeleiding van (ex-)gedetineerden in de Exodushuizen en de ambulante ondersteuning gewoon door. Op alle locaties treffen we de juiste maatregelen om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en deelnemers te waarborgen. Ook nieuwe deelnemers kunnen nog steeds aangemeld worden via het Centraal Aanmeldteam (CAT). Het CAT is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 u tot 16.00 u op 071 516 19 55 of via aanmelden@exodus.nl. Met ingang van 1 juni 2020 is het secretariaat elke werkdag weer van 09.00 u tot 16.00 u telefonisch bereikbaar op 070 516 19 50 of via info@exodus.nl

We doen als Exodus ons uiterste best om bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Continuïteit van de zorg is het uitgangspunt. Exodus-breed is ons beleid dat zorg-gerelateerde werkzaamheden doorgaan. Dit betekent dat we de begeleiding in de Exodushuizen blijven voortzetten. We proberen fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden en nemen de hygiënemaatregelen in acht. We hanteren alle adviezen en richtlijnen vanuit het RIVM. Voor de deelnemers is een protocol opgesteld dat we direct met hen communiceren. We blijven waar mogelijk nieuwe deelnemers plaatsen. Daarbij hanteren we wel extra maatregelen met een check op gezondheidsklachten bij de nieuwe deelnemer en laten de plaatsing alleen doorgaan als er geen sprake is van klachten.

De ambulante begeleiding bieden we waar mogelijk op afstand aan (via Skype of telefonisch). Indien nodig blijven we ambulante deelnemers bezoeken, met ook daarbij de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Bovenstaande maatregelen zijn verlengd tot in ieder geval 1 juli. Voor meer informatie of verdere vragen kunt u contact opnemen via info@exodus.nl of 070 516 19 50.