Inleiding  

Het overmatig gebruik van middelen is een groot probleem in Nederland. Ook onder onze forensische doelgroep is het aantal mensen dat drugs of alcohol gebruikt groot (60%). Stoppen of minderen in gebruik is vaak lastig, zelfs als de wil er is om te stoppen, blijft het gevaar van terugvallen en/of oppakken van je oude levenspatroon groot. Daarom is het belangrijk dat er goede zorg en begeleiding beschikbaar is voor iedereen die hierom vraagt en we hier niemand van onthouden.  

In het verleden zijn er meerdere ontwikkelingen geweest in het omgaan met verslavingsproblematiek bij Exodus. Er is een duidelijke lijn naar buiten, met name in het aanmeldproces: Exodus is vanwege de detentiefasering drugs- en alcoholvrij. Dat betekent dat potentiële deelnemers aan de voorkant om die reden moeten worden afgewezen. We gaan echter steeds vaker in gesprek om de mogelijkheden hiertoe te bezien. Eén van deze opties is bijvoorbeeld eerst een detox voor opname. Ook is methadongebruik met verwachte afbouw mogelijk, of denk aan een leefstijltraining. Als tijdens een traject alcohol en drugs voorkomen, zijn er meerdere opties waarbij het enkel begrenzen en reageren met sancties niet meer aan de orde is. We hebben in samenwerking met de verslavingszorg geleerd dit soort gedrag als “uitglijder” te typeren. Als het een deelnemer na meerdere pogingen niet lukt om te stoppen, wordt het traject gestopt.  

Dit beleid sluit een groep uit die we daardoor niet van hulp kunnen voorzien. Dit is ook één van de resultaten uit ons recent gehouden stakeholdersonderzoek. Daarmee is dan ook een nieuw concept ontstaan.     

Start Exodushuis wijk Zuilen 

Per 1 januari 2021 zijn wij van start gegaan met het nieuwe Exodushuis. Samen met de organisatie Inforsa sloegen we de handen ineen. Met als doel de hier beschreven doelgroep te helpen aan een stabiele huisvesting en leefomgeving in combinatie met toezicht en (intensieve) behandeling op het gebied van middelengebruik. Inforsa is onze ketenpartner en expert op het gebied verslaving en ernstige psychiatrische problematiek vaak in combinatie met ontwrichting en/of delictgedrag.  

Werkwijze in het huis  

Het doel is om de deelnemer te helpen met het verminderen van alcohol- en drugsgebruik, het verbeteren van de gezondheidstoestand, het herstellen van het sociaal-maatschappelijk functioneren en een verhoging van de levenskwaliteit. In dit huis komen daarom enkele onderwerpen dagelijks terug en staat openheid centraal. Denk hierbij aan het bespreekbaar maken van het gebruik, de ‘craving’, alsook het proces van vallen en opstaan. En successen worden gevierd.    

Methodiek  

In het Exodushuis wordt gewerkt met onze eigen methodiek Jouw Kracht. Het is een integrale benadering die is gebaseerd op werkzame, eigen elementen en Krachtwerk. Centraal in deze begeleiding staat het ondersteunen van het eigen herstel van deelnemers in de richting van een leven zonder criminaliteit en middelengebruik en een verbeterde maatschappelijke participatie. Dit doen we door het aanmoedigen van de persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen regie en het eigen gedrag van de deelnemer. Tevens helpen we hen bij het verder ontwikkelen van hun competenties.   

Uiteindelijk draait het om de versterking van positieve verbindingen met anderen, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een positieve identiteit van de deelnemer.  

Cijfers   

Sinds de opzet van het huis in januari 2021 hebben wij tien deelnemers gehad in dit pand. Het huis is opgezet met ruimte voor maximaal acht deelnemers. Op deze wijze kan de kwaliteit van de intensieve zorg en begeleiding gewaarborgd worden. De deelnemer is hierin echt een belangrijke schakel, omdat de deelnemer zelf de regie in handen moet nemen. Zonder de inzet van de deelnemer heeft het geen kans van slagen. Zodoende hebben wij helaas ook afscheid moeten nemen van een enkeling, wat ook gelijk de hardnekkige werking laat zien van het middelengebruik. Daarmee is het des te belangrijker om het belang van zorg en begeleiding omtrent dit onderwerp zichtbaar en bespreekbaar te maken.   

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de resultaten. Wel kan worden gesteld dat de samenwerking met de verschillende ketenpartners goed is, we leren van elkaar. En voor de deelnemers is het fijn dat zij:  

  • niet uit het traject worden gezet bij gebruik. Hun verblijf wordt daarmee stabiel;  
  • daardoor meer kunnen ontwikkelen, zo gaan de meesten bijvoorbeeld naar dagbesteding en/of werk;  
  • begeleiding en behandeling op maat krijgen;  
  • kunnen terugvallen (uitglijden) en daarna daarover in gesprek te gaan. Dat zorg voor openheid en vertrouwen.  

Contact  

Voor aanmelding of deelname verwijzen we je door naar ons Centraal Aanmeldteam via 071 516 19 55 of meld je aan via aanmelden@exodus.nl. Voor persvragen neem contact op met Marc Groenendijk (m.groenendijk@exodus.nl), directeur-bestuurder Midden-Nederland.