Samen met Avans Hogeschool, PI Dordrecht, PI Vught, Gemeente Breda, Gemeente Den Haag en Expertisecentrum K I N D is Exodus Nederland zo'n jaar geleden het project Ouder in Detentie gestart. Hiermee willen we kinderen in gezinnen waarvan de vaders in detentie verblijven ondersteunen bij mogelijk aanwezige verzoeken en behoeften en zodoende bijdragen aan hun psychosociale ontwikkeling. Deze week hebben wij de nieuwe website gelanceerd. 

Het belang van Ouder in Detentie 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een vader in detentie en achterblijvende moeders de detentie vaak geheimhouden. Ze trekken zich terug uit sociale contacten en zijn zorg mijdend. Gevoelens van schaamte en (zelf-)stigmatisering spelen hierin een rol. De detentie maakt dat de kwaliteit van de relatie tussen kinderen en hun gedetineerde vader afneemt, als ook die van de partnerrelatie. Overall is er sprake van verlies van sociaal kapitaal, dan wel ontbreekt een positief steunend netwerk. Het versterken van sociaal kapitaal en overige beschermende factoren is noodzakelijk, want dit werkt als buffer voor de vele problemen waarmee kinderen van gedetineerde vaders op de kortere of langere termijn geconfronteerd kunnen worden.  

Doel van het project 

Het project heeft twee doelen: 

  • Kinderen van gedetineerden bereiken, zodat zij gezien worden  
  • Kinderen (en hun gezin) laagdrempelig ondersteunen bij het omgaan met de impact van de detentie van vader 

In totaal nemen er twintig gezinnen uit twee gemeenten (Breda en Den Haag) deel. In de selectie wordt gestuurd op diversiteit (opleidingsniveau, de sociaaleconomische status van de gezinnen en hun culturele achtergrond). 

De rol van Exodus Nederland 

De daadwerkelijke ondersteuning in de gezinnen wordt gegeven door ervaren ambulant begeleiders van Exodus Nederland. Gedetineerde vaders die meer willen weten over het project en hoe de ondersteuning in de gezinnen vorm krijgt, maken zo snel mogelijk kennis met de ambulant begeleider die in zijn gezin zou kunnen komen. Daarna gaan de ambulant begeleiders kennis maken met het gezin en bij een ‘go’ gaan zij samen met de kinderen en hun ouder kijken waarbij zij kunnen ondersteunen. De ambulant begeleiders hebben voor dit project een tweedaagse training gevolgd. Gaandeweg wordt een toolkit met bruikbare ondersteuningsmethodieken en interventies ontwikkeld.