Detentie van een ouder zorgt vaak voor problemen of verergert bestaande problemen bij kinderen en het gezin. Daarom willen wij hen zo vroeg mogelijk vinden om hen te ondersteunen. Dankzij een toegekende subsidie van ZonMw werken wij aan het nieuwe project 'Ouder in detentie',  en ontwikkelen een aanpak voor deze problematiek. In het najaar starten wij samen met Expertisecentrum KIND, Avans Hogeschool, de gemeenten Den Haag & Breda, en de PI's in Dordrecht & Vught.

Samen met kinderen, hun verzorgers en de gedetineerde vaders werken we aan behoud of herstel van de vader-kindrelatie en versterken andere sociale contacten. Uit onderzoek blijkt dat een positief sociaal netwerk een beschermende factor is voor alle betrokkenen. Ook is het betrekken van het sociale netwerk in het re-integratieproces van de gedetineerde vader een belangrijke ondersteuning in het stoppen met misdaad. Het is een uniek project waarbij diverse organisaties in het Zorg- en Veiligheidsdomein voor het eerst samenwerken op het thema ‘Ouderschap en Detentie’. 

Ga naar de projectsite voor meer informatie over het project en de projectpartners Ouder in Detentie.