Jaarlijks meten wij de tevredenheid van onze deelnemers. Dit onderzoek laten we altijd doen door een onafhankelijke organisatie, de afgelopen keer was dit onderzoeksinstituut Triqs B.V. De voorgaande jaren deed ZorgDNA B.V. deze onderzoeken voor Exodus. Door de jaren heen waren de resultaten positief. Het totaal cijfer lag gemiddeld tussen de 7 en 8. De uitkomsten en verbeterpunten worden besproken met de deelnemers en de medewerkers. In sommige gevallen vinden er aanpassingen plaats. Ook worden de resultaten gedeeld met de verschillende ketenpartners, inkopers en het keurmerkinstituut.

Aan dit onderzoek hebben 89 ambulante en 113 beschermd wonen deelnemers meegedaan. Onze twee grootste diensten zijn onderzocht: beschermd wonen en ambulante begeleiding. Triqs B.V. heeft voor elke dienst een aparte factsheet gemaakt met de belangrijkste resultaten. Deze factsheets geven een goed beeld van de ervaren zorg en begeleiding. De volgende zaken werden het positiefst beoordeeld:  

 • Bereikbaarheid en omgang met de begeleider
 • Deskundigheid van de begeleider
 • Geboden informatievoorziening
 • Leefomstandigheden

Op de vragen over inspraak en keuzevrijheid en het aanbod van activiteiten scoort Exodus minder positief. Wat betreft het eerste is dat te begrijpen, omdat vanuit onszelf en vanuit Justitie de begeleiding aan bepaalde verplichtingen moet voldoen. Het tweede punt zien wij als een terecht verbeterpunt, met name voor onze ambulante begeleiding. 

Enkele andere opmerkingen vanuit het onderzoek:

Aanbeveling aan anderen

Van de deelnemers ambulant begeleiding zou 55,1% Exodus Nederland beslist wel bij anderen aanbevelen en 1,1% van hen zou Exodus Nederland beslist niet aanbevelen bij anderen. Van de deelnemers beschermd wonen zou 34,3% Exodus beslist wel aanbevelen bij anderen en 10,2% zou Exodus beslist niet aanbevelen bij anderen.

Algemene beoordeling Exodus

Deelnemers ambulante begeleiding beoordelen Exodus Nederland gemiddeld met een 8,5. Van hen geeft 20,2% het cijfer 10 aan Exodus Nederland, en 0% van hen geeft het cijfer 0. Deelnemers beschermd wonen beoordeelden Exodus gemiddeld met een 7,3. Het cijfer 10 wordt door 15,3% van hen gegeven en 0,9% van hen geeft het cijfer 0.

De vier vragen met het hoogste percentage positieve antwoorden zijn:

 • Mate van meebeslissen over de inhoud van het begeleidingsplan
 • Instemming met het begeleidingsplan
 • De begeleiding is de juiste aanpak voor uw klachten
 • Het begeleidingsplan wordt naar wens uitgevoerd

De vier vragen met het hoogste percentage negatieve antwoorden zijn:

 • Deelname aan dagactiviteiten
 • Mogelijkheid tot volgen cursus bij de instelling
 • Informatie over de Cliëntenraad
 • Keuze met wie samen te wonen

Het mag duidelijk zijn dat we erg trots zijn op deze positieve resultaten! Er is vaak sprake van goed contact en begeleiding die aansluit bij de klachten. De verbeterpunten zullen we het komende jaar meenemen in onze begeleiding, met inachtneming van de grenzen van de forensische zorg.

Factsheets resultaten

Begeleid zelfstandig wonen 2017

Beschermd wonen 2017

Indien gewenst kunnen de volledige rapporten worden opgevraagd via info@exodus.nl.