Beschermd wonen

Het aantal respondenten was ongeveer gelijk aan het aantal in 2017. Het aanbod van activiteiten binnen het beschermd wonen traject werd beoordeeld met een 7.4; een resultaat waar we trots op zijn. Ter vergelijking, in 2017 kregen we hiervoor een 5.5. De waardering op het onderdeel Informatie uitwisseling tussen zorgverleners daalde van een 7.3 naar een 6.9.  Een oorzaak hiervan kan liggen bij de invoering van de AVG waardoor er minder snel en minder gemakkelijk informatie gedeeld mag worden met (nieuw) betrokken zorgverleners en -instanties. Uiteraard doen we ons best hier volgend jaar beter op te scoren. De volgende onderdelen werden tevens positief gewaardeerd:

  • Informatievoorziening
  • Omgang met de begeleider
  • Deskundigheid van de begeleider

Als gemiddeld rapport cijfer geven de respondenten Exodus een 7.6. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van het jaar hiervoor, toen ons een 7.3 werd gegeven.

Factsheets resultaten

Beschermd wonen 2018

Begeleid zelfstandig wonen (ambulante begeleiding)

In de categorie begeleid zelfstandig wonen is een flinke stijging in het aantal respondenten van 89 in 2017 naar 127 in 2018. Binnen het begeleid zelfstandig wonen was het verschil in waardering met het voorgaande jaar klein. Een mooie stijging is te zien in het onderdeel deskundigheid: Begrijpt uw begeleider wat uw klachten zijn. Dit steeg van een 8.8 in 2017, naar een 9.1 in 2018. Andere algemene punten waar hoog op gescoord werd:

  • Beschikbaarheid van de begeleider
  • Omgang met de begeleider
  • Deskundigheid van de begeleider

Als gemiddeld rapportcijfer gaven de deelnemers een 8.6. Het voorgaande jaar was het gemiddelde rapportcijfer een 8.5.

Factsheets resultaten

Begeleid zelfstandig wonen 2018

Van harte aanbevolen

Binnen de beschermd wonen respondenten zou 73% Exodus aanbevelen bij anderen. Zo’n 27% zou Exodus niet aan anderen aanbevelen. Vanuit het begeleid zelfstandig wonen zou 97% van de respondenten Exodus aanbevelen aan anderen. Slechts 2% zou Exodus waarschijnlijk niet aanbevelen. Wij zijn trots op deze resultaten en de stijging in de waardering. De verbeterpunten worden meegenomen binnen de verschillende regio’s om een inhaalslag in te maken.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Triqs. 

 

Indien gewenst kunnen de volledige rapporten worden opgevraagd via info@exodus.nl.