Begeleid wonen (BW)

Bij de begeleid wonen deelnemers ligt het aantal respondenten dit jaar iets lager dan het voorgaande jaar. 96 deelnemers in 2019 tegenover 117 deelnemers in 2018.

Het thema ‘Deskundigheid van uw begeleider’ waar onder andere de vragen "Is er genoeg begeleiding in huis aanwezig" en "Zorgt de begeleiding voor een gezellige sfeer in huis" onderdeel van waren, is dit jaar hoog gewaardeerd, namelijk met een 8.2 en een 8.1 tegenover een 7.7 en 7.7 in 2018.

Ook stijgt de waardering voor de aanbeveling van Exodus van een 6.8 naar een 7.3 en stijgt het opnieuw moeten vertellen van klachten aan een begeleider een 4.6 naar een 5.3. Ondanks de stijging vraagt het (opnieuw moeten) vertellen over klachten wederom onze aandacht en blijft dit dus ook in 2020 een belangrijk verbeterpunt.

Het algehele eindcijfer staat in 2019 op een 7.6 met 96 respondenten, tegenover een 7.6 met 117 respondenten in 2018.

Begeleid zelfstandig wonen (BZW; ambulante begeleiding)

Het aantal respondenten ligt in 2019 voor de ambulante begeleiding iets hoger; 141 deelnemers in 2019 tegenover 127 deelnemers in 2018.

Dit jaar is het thema ‘Informatievoorziening’ uitgebreid van één naar vier deelvragen. Ook het thema ‘Inspraak en keuzevrijheid’ is uitgebreid; van één naar vijf deelvragen. In 2018 stond het rapportcijfer bij dit thema nog op een 4.5. In 2019 is dit aanzienlijk gestegen naar een gemiddelde van 9.3, waarbij de deelvraag ‘Kunt u kiezen waar uw begeleidingsgesprekken plaatsvinden (bijvoorbeeld thuis of op kantoor)’ zelfs een 10 krijgt. Ook de deelvraag ‘Wordt het begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd’ is beoordeeld met een 10.

Bij het thema ‘Aanbod voor maatschappelijk herstel’ zien we dat er nog verbetering mogelijk is om deelnemers aan te sporen (dag)activiteiten te ondernemen.

Uiteindelijk staat het eindcijfer in 2019 op een 8.8 met 141 respondenten en stond dit in 2018 op een 8.6 met 127 respondenten.

Uitvoering onderzoek

Het deelnemersonderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Triqs

De enquête is zelfstandig door deelnemers uitgevoerd, waarbij zij de antwoorden konden geven op basis van een rapportcijfer. Hier geldt dat een 0 zeer slecht is en een 10 uitmuntend. Tevens wordt voor elk themaonderwerp weergegeven hoeveel procent van de antwoorden zich in een bepaalde categorie bevindt.

Indien gewenst, zijn de volledige rapporten op te vragen via info@exodus.nl.