Alle regionale stichtingen en het verengingsbureau zijn per 1 januari 2022 gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting Exodus Nederland. Een heuglijk moment waar wij jaren naartoe hebben gewerkt. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We werken naar dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiligere samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Want samen bereiken we meer dan alleen.  

“We staan naast de deelnemer, doen het niet voor iemand maar met iemand. Dat kan niemand bij Exodus alleen. Wij doen het als team, in dit vak heb je elkaar nodig. Ons werk kan alleen maar samen.” - Teamleider, Cheryl Husslage. 
 

Afgelopen jaar hebben wij al vele stappen gezet. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een professionele en open organisatie. We groeien in kracht, bereik, impact en spelen flexibel in op de vraag vanuit de doelgroep en samenleving. Samen met de deelnemers, vrijwilligers, medewerkers én de gehele samenwerkingsketen maken we onze missie waar. Onze medewerkers en vrijwilligers over het hele land zijn elkaar nóg beter gaan vinden waarmee we een krachtige eenheid zijn geworden. Ook wanneer de coronapandemie ons inhaalde, bleven wij sterk en elkaar, al dan niet digitaal, opzoeken. 

Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.

De inzet van onze medewerkers en vrijwilligers is iets waar wij ontzettend trots op zijn. Afgelopen jaar heeft weer getoond hoe complex het forensische werk is. Dit was voor hen en onze deelnemers in en buiten de Exodushuizen, PI’s en andere instellingen niet altijd even makkelijk. De trajecten gaan met vallen en opstaan, maar volhardend houden de medewerkers en vrijwilligers vol en rechtsom of linksom wordt altijd een weg gevonden om de hulp te bieden waar Exodus voor staat. Dat heeft moed nodig, maar ook openheid. Open staan voor nieuwe ontwikkelingen vanuit het forensische werkveld zodat we onze strategieën, methodieken en werkwijzen kunnen optimaliseren en onze  deelnemers nog beter kunnen helpen.

Eén van onze focuspunten dit jaar zal zijn om de verbinding met onze relaties, nog meer, te versterken. Want we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze samenwerking is. 2022 wordt een mooi jaar. We kijken uit naar het komende jaar waarin de Exodusorganisatie nóg meer groeit.