Wanneer iemand vastzit, heeft dit niet alleen enorm veel impact op de gedetineerde zelf, maar ook op de familie thuis. Vooral financieel kan het zwaar zijn. Dit betekent vaak dat een gezin moet rondkomen van een bestaansminimum waardoor er meestal geen geld is voor sport, muziek of cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt dit tóch mogelijk. 

Wat houdt het Jeugdfonds Sport & Cultuur in? 

Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch meedoen met voetbal, muziekles, judo of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren wordt de contributie betaald en in sommige gevallen de extra benodigdheden zoals sportkleding of -schoenen. Op deze manier kan een kind zich fysiek, mentaal en sociaal verder ontwikkelen net als andere kinderen van zijn of haar leeftijd. Iets wat bijdraagt aan de toekomst van het kind, het gezin en uiteindelijk de hele samenleving. 

Ook Exodus helpt mee! 

Bij Exodus Nederland zijn er meerdere vrijwilligers aangesloten die fungeren als intermediair. Vanuit hun werkzaamheden voor Exodus zijn zij al veelvuldig in contact met allerlei gezinnen. Op die manier kunnen zij direct zien of een gezin het financieel zwaar heeft en kunnen zij voor het kind een aanvraag doen bij het Jeugdfonds. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de contributie of het lesgeld direct aan de club of culturele instelling overgemaakt. Wij zijn erg blij ons steentje bij te kunnen dragen aan dit bijzondere initiatief!