COPE is een organisatie die al meer dan twintig jaar bouwt aan een netwerk van Europese partijen waarmee ze op Europees niveau bij jeugdinstanties, gevangenissen en beleidsmakers/overheden aandacht vragen voor de specifieke behoeften van kinderen met een ouder in detentie. Bij dit netwerk zijn 19 Europese lidstaten aangesloten. Exodus is al tien jaar lid van COPE.

Tijdens de jaarlijkse thema maand voor kinderen van gedetineerden in juni, organiseert COPE samen met één van deze lidstaten, een congres. Vrijdag 12 juni zou de eer aan Exodus zijn, op die datum stond het congres gepland met als thema: ‘Time to act, How to act: kindgericht werken in de strafrechtketen.’ Het congres is verplaatst naar juni 2021 maar de actiemaand blijft.

Actiemaand

Tijdens de maand juni komt Exodus op voor de belangen en rechten van kinderen met een gedetineerde ouder en geven wij aandacht aan de impact van de situatie van deze kinderen op het hele gezinssysteem en de samenleving. Dit jaar staat de kindvriendelijke versie van de aanbevelingen van de Europese Raad over de rechten van het kind met een ouder in detentie centraal. De brochure getiteld KOM IN ACTIE! geeft handvatten voor de implementatie van de Europese aanbevelingen en is geschreven door jongeren in samenwerking met COPE leden uit heel Europa. Enkele aanbevelingen zijn uitgelicht in onze social media posts. We hopen deze maand belangrijke belanghebbenden en besluitvormers te motiveren om goede stappen vooruit te zetten voor deze kinderen. Ook geven we de kinderen een stem door hen creatief met de aanbevelingen aan de slag te laten gaan. Ze schrijven, tekenen en schilderen over de voor hen belangrijkste aanbeveling. Deze creaties worden omgezet tot ansichtkaarten die later dit jaar aan de Raad van Europa worden aangeboden. 

Ook proberen wij deze maand de kinderen extra te ondersteunen in hun contact met hun gedetineerde ouder. Zo hebben wij een Vaderdag actie uitgevoerd, in samenwerking met DJI medewerkers. Ook ontvingen wij van Het Vergeten Kind (die in samenwerking met Augeo en Kinderpostzegels een crisisfonds voor kwetsbare kinderen hebben opgericht) een geweldige gift in de vorm van Intertoys cadeaubonnen voor 'onze' Exodus kinderen! Steun ook de kinderen en laat je horen via social media door de hashtag #notmycrimestillmysentence. 
Volg onze updates op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Wil je meer weten over de aanbevelingen van de Raad van Europa, lees dan hier de brochure KOM IN ACTIE!
If you prefer to read the IT'S TIME TO ACT brochure in English, click here

Artikelen

kinderen met een gedetineerde ouder 15/07/2020 - 15:45

Door Marieke van Zwam, projectleider Exodus Nederland