Lancering Expertisecentrum K I N D – 22 november 2018

Programma
12.00 – 12.45 uur Ontvangst met lunch

12.50 – 13.00 uur Welkomstwoord. Dagvoorzitter Wendy Hoogendijk, theatermaakster en presentatrice

13.00 – 13.20 uur Zie je mij wel? Een jaar later. Margrite Kalverboer, Kinderombudsman

13.20 – 13.30 uur Introductie Expertisecentrum K I N D.1* Wendy Hoogendijk

13.30 – 13.50 uur Wat weten we van kinderen met een gedetineerde ouder? Joni Reef, universitair docent Criminologie Universiteit Leiden

13.50 – 14.20 uur Ervaringen van kinderen. Jongerenambassadeurs

14.20 – 14.40 uur Meeting the needs of children of prisoners: a European perspective. Lucy Gampell, president Children of Prisoners Europe

14.45 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 15.30 uur Door de ogen van een achterblijvende ouder. Joke Prince, actrice.

15.30 – 15.50 uur ‘The Unbreakable Chain’: Verbinden en Verbreken. Winie Hanekamp, landelijk coördinator Ouders, Kinderen en Detentieprogramma, Exodus Nederland

15.50 - 16.10 uur Het verhaal van een vader. Daniël.

16.10 – 16.30 uur Expertisecentrum K I N D, ouder en detentie, een antwoord bieden! Bart Claes, lector Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool

16.30 – 17.00 uur Ondertekening samenwerkingsovereenkomst t.b.v. Expertisecentrum K I N D Jan van Gils, Directeur-Bestuurder Exodus Nederland en Diederik Zijderveld, vicevoorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool
Opening Expertisecentrum K I N D. Monique Schippers, divisiedirecteur gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen samen met jongerenambassadeurs

17.00 – 18.00 uur Afsluiting en netwerkborrel

1* Tekst en muziek ‘Kleine vogel’ van en door Wendy Hoogendijk

Lees ook deze verhalen

foto terry akins

“Pas als je het ergste van het ergste hebt meegemaakt, weet je wat het beste van het beste is.”

Artikelen

lancering KIND centrum 26/11/2018 - 16:26

Eind november is het Expertisecentrum KIND (Kind, Inspiratie, Netwerk en Detentie) officieel van start gegaan; een expertisecentrum van herstel, kansen, veerkracht en verbinding voor familieleden die met detentie te maken krijgen.