Detentie is voor veel mensen een onderwerp uit  een andere wereld, die veraf staat van de eigen realiteit. Om het onderwerp dichter bij te brengen kan gedacht worden aan de volgende thema’s:

Vergeving

Vergeving is een typisch bijbels woord, maar hoe moeilijk is vergeven eigenlijk? Kunnen wij mensen die ons iets misdaan hebben vergeven? Kunnen we als samenleving mensen die iets misdaan hebben een nieuwe kans geven, ongeacht de ernst van het misdrijf? Met andere woorden: hoe hanteren wij de vergeving die God ons schenkt in ónze omgang met anderen die wij iets te vergeven hebben?

De 7 werken van barmhartigheid

De bijbel geeft ons diaconale taken mee, zoals het bezoeken van gevangenen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘sympathieke’ gevangenen, bijv. zij die vanuit geloofsvervolging gevangen zitten, en ‘échte misdadigers’. Hoe geven we dat vorm in ons eigen dagelijkse leven?

Schuld

Een misdaad plegen, gestraft worden: dat overkomt een `nette burger` niet. Of staat het maken van fouten dichter bij ons dan we zouden willen toegeven? Heeft het ook met andere dingen dan ‘netjes gedragen’ te maken of je wel of niet in de criminaliteit belandt? En wat is ‘rechtvaardig’ eigenlijk in bijbels perspectief?

Nieuw begin, omkering, bekering

In de bijbel is nieuw leven of een nieuw begin maken een belangrijk thema. Daar verlangen we allemaal wel eens naar. Maar gunnen we dat ook een ander, ongeacht hoe fout het oude was?

U kunt een dienst ook aansprekend maken door een gast uit te nodigen met ervaring in de wereld van detentie: een vrijwilliger of medewerker van Exodus, een justitiepastor uit de regio, een ex-gedetineerde. Neem gerust contact op om ideeen uit te wisselen!

Suggesties voor lezingen

Lezingen over schuld, vergeving, verzoening of genade:

 • Exodus 34:1-9
 • Psalm 32, 103, 130
 • Jesaja 35
 • Jeremia 31:31-34
 • Micha 7:18-20
 • Matteus 18:21-35
 • Marcus 2:1-12
 • Hebreeën 9:11-28
 • Johannes 1:5-10, 2:1-2

 Lezingen over barmhartigheid:

De werken van barmhartigheid; Mattheus 25

Lezingen over een nieuw begin of bekering:

 • Genesis 9:8-16, 12:1-9
 • Jeremia 1:4-10, 8
 • Jona 3
 • Lucas 1:26-33
 • Johannes 3:1-21
 • Kolossenzen 3:5-4:6

Delen uit het boek Exodus, over de uittocht van het volk Israël uit Egypte, naar het door God beloofde land zijn geschikt ter ondersteuning van alle hierboven genoemde teksten.

Literatuur suggesties  

 

Okke Wisse. 121 dagen onvoorwaardelijk; geestelijke verzorging in een huis van bewaring, ISBN 905749874
Cornelie van Well. De vier sleutels; terug in de samenleving,. Uitgeverij de Tijdstroom, ISBN 9058980898
Jan Eerbeek. Een misdadiger is meer dan zijn delict. Uitgeverij Ark Media, ISBN 9789033818899