ambulant

Ambulante begeleiding

In dit ambulante zorgprogramma staat een integrale- en structurele aanpak centraal. Dit betekent dat alle aspecten van het leven tijdens dit programma worden meegenomen. Exodus gaat daarbij uit van de vier pijlers; wonen, werken, relaties en zingeving.