arbeid

Sociaal ondernemen met Exodus Connect

Steeds meer bedrijven zetten in op duurzaamheid en investeren in mens en milieu, naast het maken van winst. Sociaal ondernemen met en voor ex-gedetineerden is de inzet van Exodus Connect. Met dit project bieden we onze (ex-)gedetineerde deelnemers de mogelijkheid om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Via een werkervaringsplek of direct in dienst van een werkgever.

Arbeidsintegratie

Onder arbeidsintegratie verstaan wij toeleiden tot vrijwilligers- of betaald werk of een opleiding. Hierbij wordt ondersteuning en begeleiding geboden door een jobcoach of begeleider. Deze onderzoekt samen met de cliënt welke dagbesteding, op korte termijn, er bij hem of haar past en, op langere termijn, welke betaalde baan de cliënt uiteindelijk wil gaan vervullen. De jobcoach houdt samen met de begeleiders het gehele proces rondom werk in de gaten, zoals op tijd komen, zich niet te gemakkelijk ziek melden, overuren maken en het welbevinden van de cliënt.