Begeleid wonen

Dagbesteding

Iedereen met een hulpvraag op het gebied van werken of dagbesteding kan bij Exodus terecht. Een persoonlijke benadering en maatwerkconcept zijn kenmerkend voor onze werkwijze. Exodus biedt deze mogelijkheden voor het opdoen van werkervaring evenals dagbesteding aan ex-gedetineerden.

Begeleid wonen

Binnen de programma's wordt binnen een duidelijke structuur toegewerkt naar zelfstandigheid en worden bewoners, binnen hun eigen capaciteiten, aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Plaatsing van een cliënt

Aanmelden voor begeleid wonen kan op vier wijzen. Via DForZo voor clienten die nog gedetineerd zijn of in vrijheid zijn met een justitiele titel. Via gemeentelijke afspraken of op basis van een vrijwillig kader.