Vrijwilligers na detentie

Steun door vrijwilligers na detentie

Voor ieder die de Penitentiaire Inrichting heeft verlaten en naast professionele hulp ook andere vormen van ondersteuning nodig heeft, biedt Exodus nazorg.

Ondersteuning

Exodus heeft vele vrijwilligers die op de volgende terreinen ondersteuning kunnen geven:

  • Een luisterend oor bieden
  • Meegaan naar instanties
  • Opbouwen van een sociaal netwerk
  • Relatieherstel
  • Schrijven van brieven

Doelgroep

Ex-gedetineerden en hun familieleden en relaties na detentie.