Exodus kan begeleiding bieden aan (ex-)gedetineerden die aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

 • (Ex-)gedetineerden vanaf 18 jaar met een (forensische) zorgvraag op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving tijdens of na detentie.
 • In het bezit zijn van of recht hebben op een geldig identiteitsbewijs 
 • 18 jaar of ouder zijn (bij uitzondering een lagere leeftijd, maar onder volwassenenrecht berecht)
 • Bereidheid om te stoppen met crimineel gedrag.
 • Gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het programma:
  - bereidheid tot het volgen van de verplichte programmaonderdelen
  - bereid zijn om afspraken na te komen en bereid zijn om zich aan regels te houden
  - in staat zijn tot een bepaalde mate van overleg
  - bereidheid om aan zichzelf te werken en in het kader daarvan zo nodig gedrag te veranderen of nieuwe vaardigheden aan te leren
  - begeleiding of sturing willen aanvaarden
 • Geen overheersende problematiek op het gebied van psychiatrie, verslaving of agressie.

Wilt u overleggen of heeft u vragen, neem dan contact op met het Centraal Aanmeldteam van Exodus, op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur via T 071 516 19 55 of E aanmelden@exodus.nl