Johnny heeft zijn hele leven in Zuid-Amerika gewoond. In 2018 besloot hij naar Nederland te verhuizen om hier een beter leven op te bouwen voor hem en zijn zoon. Hij vond een leuk huis en vond werk als oproepkracht in de schoonmaak en bouw- en puinruiming.

Johnny nam de verkeerde mensen in vertrouwen en kwam in de problemen. Hij belandde door onbewust verkeerde keuzes te maken ruim een halfjaar in voorarrest*. Gedurende deze periode van detentie liepen zijn schulden op. Na zeven maanden kon Johnny het verdere proces in vrijlating uitzitten en mocht hij weer terug naar huis.  

Ik stapte over een stapel brieven

Het ging niet goed met Johnny toen hij thuiskwam uit detentie. “Het moment dat ik mijn huis binnenstapte, stapte ik met mijn voeten over een stapel brieven”, hij wist dat hij financiële problemen had. Johnny wordt nog emotioneel wanneer hij hieraan terug denkt: “Even terug naar waar ik vandaan ben gekomen doet me pijn en dat wil ik niet meer!”

Hij wist dat hij hier zelf niet uit zou komen en zocht via een kennis hulp bij Exodus: “Hulp vragen is vanuit mijn cultuur voor een man niet vanzelfsprekend, ik schaamde me hiervoor, het was niet makkelijk.” Johnny kreeg hulp van zijn begeleider Cecilia. Zij hielp hem in eerste instantie met het openen van zijn post. Door de inhoud van de post zag Cecilia dat Johnny meer hulp nodig had; hij had veel schulden. Op dat moment kwam zijn zoon vanuit Zuid-Amerika ook bij hem wonen, wat zorgde voor nog meer financiële druk. Johnny was moe, overbelast en had veel stress. Hoewel zijn goedgelovigheid hem vaak in de problemen heeft gebracht, nam hij toch de stap om Cecilia te vertrouwen. “Mijn begeleider, Cecilia, heeft me heel erg goed ondersteund, ze luisterde naar me en zorgde dat de rust weer terugkwam in mijn hoofd.” Cecilia bracht zijn financiën in kaart en besloot om hulp te vragen bij één van de vrijwilligers van Exodus.

Ik moest grenzen leren stellen

“Omdat de schuldenproblematiek vrij groot was en Johnny ook sturing en begeleiding nodig had op sociaal vlak, had ik de hulp van collega Jacob ingeschakeld.” Jacob is sinds 2018 vrijwilliger bij Exodus en ondersteunt deelnemers op het gebied van financiën. “Wij hebben in overleg met Johnny afgesproken dat we de begeleiding zouden onderverdelen op sociaal en financieel vlak. Johnny moest vanuit zijn eigen krachten en talenten leren denken en werken”, vertelt Cecilia. Johnny was erg blij met deze begeleiding: “Ik moest heel erg wennen in het begin. Ik moest leren accepteren dat ik goed ben voor wie ik ben, dat ik regie moest houden in mijn eigen leven en grenzen moest stellen, ik voelde me echt gesteund.” 

“Ik heb af en toe wel flink op mijn flikker gekregen van mijn begeleiders, dat was niet altijd even leuk, maar achteraf gezien was het echt nodig.”

 

Cecilia en Jacob constateerden dat Johnny gedurende deze periode intensievere begeleiding nodig had. “Samen met collega’s van het ambulante team, ketenpartners, gedragswetenschapper en Johnny zelf, hadden we besloten dat Johnny een aanvullende Wmo begeleiding nodig had en is hij onder begeleiding gegaan bij Middin**”, vertelt Cecilia.  

Ik kijk positief naar de toekomst

Nu, twee jaar later, woont Johnny geheel zelfstandig in een leuk huis met een tuin en is het contact met zijn zoon erg goed: “We hebben een echte vader-zoon-band; daar ben ik erg trots op. Ik ben erg dankbaar dat ik mijn leven nu op de rit heb. Dat is allemaal begonnen met Exodus. Ik voel me nu zelfverzekerd, blij, trots en moedig.

Mocht ik mij in een negatief dal bevinden, dan weet ik dat ik Exodus altijd kan bellen voor een luisterend oor. Zo nu en dan heb ik nog steeds contact met Cecilia en Jacob”.

Johnny is op dit moment druk aan het solliciteren en heeft zin om aan de slag te gaan: “Ik ben stabiel, assertiever en ik kijk positief naar de toekomst. Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen kan inspireren om hulp te vragen daar waar nodig en om geen schaamte te kennen.”  

 

*Voorarrest is de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld.
**Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving.