Al langere tijd is het idee er en steeds vaker kwam het in mijn gedachten langs. En even vaak schoof ik het weer aan de kant, er zijn meer dan voldoende redenen om er niet aan te beginnen.

Bijvoorbeeld omdat de vorm achterhaald is, de mensheid niet zit te wachten op dat wat ik te melden heb en dat er al een overdaad aan 'de bloggende medemens' is. En zit ik te wachten op eventuele reacties die ik dan weer moet beantwoorden?

Er komen vaak artikelen voorbij over mentaal en fysiek fit blijven. Dat je letterlijk en figuurlijk in beweging moet blijven, voldoende moet reflecteren, gezond leeft, jezelf nieuwe ervaringen geeft en soms iets gewoon moet gaan doen, de bedenkingen opzij.

Daarom start ik deze maand met mijn maandelijkse BLOG. Over de wereld van de forensische zorg en specifiek natuurlijk Exodus Midden-Nederland. Over de gekkigheid van onze samenleving, de uniciteit van mensen, overbodige processen, inspirerende ontmoetingen, afwijzing en weerstand, nieuwe kansen. Over gedichten die precies verwoorden waar het over gaat. Over muziek, film, sport, toneel en de vaak aanwezige link met de dagelijkse realiteit van Exodus. Over medewerkers en cliënten en ja, de privacy is gewaarborgd. Over kwetsbaarheid en falen, over successen en daadkracht.

Alles om ons heen en in onszelf is voortdurend in beweging. Leuke energieke bewegingen waarin gezamenlijk plannen worden gemaakt, nieuwe ideeën ontstaan en bijvoorbeeld de zichtbare beweging in de natuur straks in de lente. Evengoed zijn er ook nare bewegingen van de 'onderbuik' in de samenleving, van conservatisme en terugbewegen en van afschuwelijk natuurgeweld. Er zijn echter ook bewegingen die iets willen veranderen, revolutie want het moet echt anders. Maar wel revolutie met een alternatief, iets willen veranderen zonder idee en alleen vanuit weerstand leidt tot niks. Trouwens, er zijn bewegingen genoeg met een helder idee waar je toch ver vandaan moet blijven.

Exodus is destijds als een beweging begonnen, een beweging met aandacht voor de 'mens achter het delict' en met een duidelijk idee hoe de samenleving beter en veiliger kon worden. Momenteel zijn we een goed georganiseerde en gekwalificeerde forensische zorgaanbieder waar ik trots op ben. En doen we ons werk vaak vanuit een helder idee, werken we samen met onze partners en zijn we voortdurend in beweging. Soms mis ik echter wel eens de revolutie, het opstaan tegen zaken die niet goed zijn.

Zaken die juist de zorg bemoeilijken en cliënten (opnieuw) duperen. Bijvoorbeeld strenge beheersingsmaatregelen die het voor een cliënt soms bijna niet mogelijk maakt een fout te maken omdat het traject dan stopt. Of effecten van de marktwerking in de zorg zoals perverse prikkels, concurrentie, lage tarieven voor zware zorg, eigen organisatiebelangen voorop, rendement denken, eigen risico bij ziekte en zoveel mogelijk declareerbare zorg. En nadat de zorgverzekeraars eerst jaren grote winsten behaalden hebben ze de laatste 2 jaar hun rendementen ingezet om grote stijging van de zorgpremie tegen te gaan. En nu is dat blijkbaar op en zitten zij aan de ondergrens van hun solvabiliteit. Hoe is dat mogelijk? En wat te denken van de farmaceutische industrie. Medicijnen worden steeds sneller beschikbaar gesteld zonder goed onderzoek, de innovatie kosten voor een nieuw medicijn zijn ongekend en de winstmarges de laatste jaren rond de 20%.

Revolutie dus maar wel met een alternatief idee. En in het besef van de mogelijkheden en beperkingen maar vooral dat het samen wellicht wel lukt. Samen met particulieren, samen met andere organisaties. Exodus Midden-

+Nederland wil aansluiten en meedoen met revolutionaire bewegingen met goede ideeën en alternatieven. Bijvoorbeeld het nationale zorgfonds, het concept van het basisinkomen en de beweging united by passion. We doen ons werk zo goed mogelijk, werken hard in de huidige context. En staan op en doen mee met nieuwe bewegingen. Regelmatig komt er iets anders uit dan verwacht maar soms wordt het ook echt beter. Soms…. moet je het gewoon doen!

Marc Groenendijk

Deze blog verschijnt maandelijks op de Linkedin-pagina van Marc