De vrouw 'met hart voor mensen'

Hennie van Amerongen was het afgelopen jaar via Exodus werkzaam als programma coördinator bij de opzet van een Vadervleugel in de PI Veenhuizen. Een programma binnen het project Gezinsbenadering. Sinds begin dit jaar werkt zij tijdelijk als regiocoördinator in Noord-Holland.

Hennie

De eerste vijf maanden van 2019 vervang ik Lotte de Jongh als regiocoördinator van Noord-Holland. Daarnaast geef ik samen met Henk van der Beek (coördinator vrijwilligers Noord- en Oost Nederland) de basis- en krachttraining aan (nieuwe) vrijwilligers.
Via mijn vrijwilligerswerk bij Exodus, als coördinator OKD (Ouders, Kinderen en Detentie) in Leeuwarden, ben ik in de gevangeniswereld beland. Door contacten die daarbij ontstonden, werd ik gevraagd voor het project Gezinsbenadering in Leeuwarden en Veenhuizen. Tijdens het geven en organiseren van workshops en cursussen voor gedetineerde vaders, bouwde ik een goede band met hen op. Via het werk ‘binnen’ de PI’s  heb ik inzicht gekregen in de gang van zaken in justitieland in samenhang met de ketenpartners. Deze ervaringen helpen mij om ook in Noord-Holland vlot ingewerkt te raken en voort te bouwen op de netwerken van Lotte.

Mijn carrière speelde zich tot nu toe af in de begeleiding van hartpatiënten in diverse ziekenhuizen. Wat ik daaruit meeneem is mijn ‘hart voor mensen’ en ervaring met motiverende gespreksvoering. Begin 2018 startte ik mijn eigen bedrijf ‘KomOp Training’. Als trainer en trainingsacteur probeer ik mensen te stimuleren om beter te worden als professional en als persoon optimaal tot hun recht te komen.

Project Gezinsbenadering

In 2018 hielp ik mee met het opzetten van een speciale Vadervleugel in Veenhuizen. Acht vaders doen momenteel mee aan het uitgebreide programma Gezinsbenadering. Dit houdt in dat ze een plan van aanpak hebben, waarin de doelen en eventuele hulpvragen van het hele gezin beschreven staan. In veel gevallen mag de vader regelmatig Skypen met zijn kind(eren) en bezoek ontvangen in de huiselijk ingerichte gezinskamer. De vaders die meedoen aan de Gezinsbenadering, krijgen een speciaal programma. Dit programma bestaat uit workshops die te maken hebben met het vader zijn, kinderen en het sterker maken van de rol van de vader rondom de opvoeding van het kind. Diverse ketenpartners zijn betrokken bij de invulling van deze workshops.

De opening van de nieuwe Vadervleugel was een succes; vier moeders, een opa, dertien kinderen en een begeleider van Exodus (die deze kinderen al lang naar de PI rijdt) waren uitgenodigd. De kinderen vlogen de vaders meteen in de armen. Na de warme begroetingen, heette afdelingshoofd Frans Fröhlich iedereen welkom. Vervolgens kregen de geïnteresseerde kinderen en begeleiders een rondleiding op de afdeling. Iets wat niet vaak gebeurt in PI’s. Een paar vaders hadden zelfs voor eigen gebakken taart en cake gezorgd.

De kinderen mochten vervolgens met de vaders onder deskundige begeleiding spellen doen in de sportzaal en kregen gezonde hapjes aangeboden via een organisatie die ook in 2019 workshops gezond eten gaat geven.  Tot slot bood ik namens Exodus- het gezelschapsspel 'Qwirkle' aan voor de gezinskamer. De reacties waren positief op deze bijzondere middag! De aanwezigen vonden het fijn om de afdeling en de cel nu eens in het echt te zien. Zo zagen de kinderen ook de werkstukjes terug die zij voor hun vader hadden gemaakt.

Na deze ervaring hoop ik dat veel PI’s dit project ook gaan omarmen en dat daardoor veel kinderen een fijner contact krijgen met hun vaders in deze bijzondere omstandigheden.