Hoe de werkdag van ambulant begeleider Peter bij Exodus eruitziet? “Elke ochtend zet ik eerst mijn laptop of telefoon aan en bekijk ik de berichten die ik heb ontvangen van de deelnemers die ik begeleid,” vertelt hij. Die lopen uiteen van ‘ik wil verhuizen’ tot ‘mijn brommer is vannacht in brand gestoken’ en alles daar tussenin. “Elke dag is nieuw en uitdagend.”  Na een loopbaan in de reclassering, verslavingszorg en psychiatrie werkt Peter nu vijf jaar bij Exodus. Vooral over de methodiek Jouw Kracht is Peter enthousiast. “Ik vind het fijn om naast iemand te staan en samen te werken aan herstel met perspectief.”  

Op dit moment begeleid Peter veertien deelnemers. Voor een deelnemer bij hem terechtkomt, heeft hij of zij al een periode bij Exodus achter de rug en spelen er andere vraagstukken dan aan de start van een traject. Peter helpt hen om weer zelfstandig mee te draaien in de maatschappij én om de eigen kracht te ontdekken. Dit gebeurt door samen met de deelnemer een startpunt te bepalen. “We kijken dan waar iemand nu staat,” legt Peter uit. “Op het gebied van wonen, financiën, het netwerk en bijvoorbeeld een verslaving. Op basis daarvan maken we samen een actieplan en gaan we aan de slag.”  

Krachten Inventarisatie 

Een onderdeel van het actieplan is de Krachten Inventarisatie, waarin de kracht van een deelnemer wordt beschreven. Peter vertelt: “Hierbij ontdekken we waar de kracht van iemand zit, zodat hij of zij die leert in te zetten op een positieve manier.” De inventarisatie is onderdeel van de Jouw Kracht-methodiek. Een methodiek die naadloos aansluit op de praktische houding waarmee Peter graag werkt. “De methodiek gaat ervan uit dat je samen werkt aan herstel en sluit daarmee aan op wat de deelnemer nodig heeft. Alleen door naar iemand te luisteren, kun je al heel veel betekenen.” 

Leren over de methodiek 

Als begeleider mag je niet zomaar met de methodiek werken. Peter volgde een intensieve training Krachtmethodiek via de Radboud Universiteit, waarin hij over de methodiek leerde. Op de vraag welke eigenschappen een begeleider nodig heeft om de methodiek écht goed in zijn werk toe te passen, noemt hij er verschillende op. Empathie, flexibiliteit en goed vooruit kunnen denken. “En je moet goed kijken naar wat de deelnemer zelf aan kan,” vult hij aan. “Als je dat nog niet weet, dan is het de eerste stap om uit te zoeken wat iemands capaciteiten zijn.”  

Samen bereik je meer  

Werken bij Exodus betekent automatisch ook samenwerken met allerlei (keten)partners. Zo werkt Peter intern samen met een gedragswetenschapper, zijn teamleider en zijn team. Samen houden ze regelmatig Teamkrachtbesprekingen, waarin casussen worden besproken. Daarnaast werkt Peter ook veel met onder andere de gemeente, de reclassering en verschillende zorgorganisaties. “Bij één deelnemer komen zoveel ketenpartners kijken,” vertelt Peter. Dat maakt het wel uitdagend. Alleen bereik je veel minder voor iemand dan wanneer je samenwerkt. Dat hoort er in dit werk wel echt bij.”