Toen & nu: Jouw kracht

Al in de jaren ‘90 ontstond bij Exodus de basis voor ‘Jouw Kracht’ toen we onze begeleidingsmethodiek op papier zetten. Onder leiding van dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg en hoofd van Impuls, konden we in 2014 de beproefde Exodus aanpak versterken.

Zelfredzaamheid
Daarbij is inbreng gegeven door mensen uit alle lagen en relatiesferen van Exodus. Dit alles resulteerde in de methodiek ‘Jouw Kracht’ waar de zelfredzaamheid van de deelnemer centraal staat. Dit omvat veel meer dan enkel ‘in zijn of haar eigen kracht’ zetten. Zingeving is hier een mooi voorbeeld van. Holly Haylock, opleider van de Jouw Kracht methodiek, vertelt: “Zingeving heeft niet alleen te maken met een geloofsovertuiging. En Exodus laat als één van de weinigen zien op hoeveel meer manieren zingeving opgevat kan worden.”

Regie geven
Al drie jaar lang worden alle medewerkers getraind in de methodiek. Zij leren in een intensieve meerdaagse cursus de fijne kneepjes van ‘Jouw Kracht’. Hoe geef je een deelnemer de regie over zijn of haar leven? Hoe motiveer je een deelnemer om het leven op de rit te krijgen? Kun je buiten de kaders denken zonder dat je grenzen overschrijdt? Grenzen van jezelf maar ook grenzen van de deelnemers.

Kracht van een deelnemer
Al deze vraagstukken worden behandeld binnen de methodiek, met de pijlers wonen, werken, relaties en zingeving als uitgangspunt. Uiteindelijk leiden verschillende methodische middelen tot het kleuren buiten de lijntjes en het samen vinden en inzetten van de kracht van een deelnemer.