De naam zegt het al

Exodus is het Bijbelverhaal dat vertelt over de veertigjarige zwerftocht van het Hebreeuwse volk.  Zij willen ontsnappen aan hun gevangenschap en slavernij in Egypte en beginnen, onder leiding van Mozes, een tocht naar het Beloofde Land. Een barre tocht die ongeveer 40 jaar in beslag neemt, voordat uiteindelijk het land van melk en honing bereikt wordt.

Aandacht en steun
Het rondtrekkende volk moet veel tegenslagen overwinnen, net als de ex-gedetineerde deelnemers van Exodus die ook  een moeizame tocht afleggen om uit een ongewilde situatie te komen. Een tocht van vallen en opstaan, die soms een eeuwigheid lijkt te duren. Een tocht waarin ze regelmatig toch weer in oude fouten vervallen, omdat het zo vertrouwd is. Tegelijkertijd is het een tocht die succesvol kan eindigen. En dat is precies waar de Exodus organisatie voor gaat.  Met aandacht en ondersteuning wil Exodus de kansen van gemotiveerde (ex-)gedetineerden vergroten zodat zij criminaliteit de rug toe te keren. Op deze manier draagt Exodus op haar eigen manier bij aan een veiliger samenleving. Tot op de dag van vandaag inspireert het oeroude Bijbelverhaal de Exodus vrijwilligers en medewerkers in hun werk.

Lees ook deze verhalen

foto kelder den haag moerwijk

In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek op het idee om een opvang voor ex-gevangenen te starten. In die tijd keerden zo’n 75% van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de gevangenis. Nu, veertig jaar later,  werkt Exodus nog steeds succesvol aan een geslaagde terugkeer in de maatschappij van haar deelnemers!