In dit ambulante zorgprogramma staat een integrale- en structurele aanpak centraal. Dit betekent dat alle aspecten van het leven tijdens dit programma worden meegenomen. Exodus gaat daarbij uit van de vier pijlers; wonen, werken, relaties en zingeving.

Ambulante begeleiding

Iedere deelnemer van het Exodus programma heeft een persoonlijke begeleider die met hem een begeleidingsplan maakt met onderscheidende fasen voor de korte en langere duur van het begeleidingstraject. In het persoonlijk begeleidingsplan wordt vastgesteld op welke leefgebieden de cliënt behoefte heeft aan begeleiding en aan welke doelen de deelnemer wil werken. Dit begeleidingsplan wordt periodiek geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding in de afgelopen periode is verlopen en worden doelen gesteld voor de volgende periode.

Doelgroep

(Ex-) gedetineerden vanaf 18 jaar met een (forensische) zorgvraag op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving na detentie. De deelnemer kan zelfstandig wonen en beschikt over huisvesting.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding moet worden voldaan aan een aantal toelatingsvoorwaarden. Een deelnemer die aan de voorwaarden voldoet, kan bij Exodus in begeleiding worden genomen via het informatieverwijzingssysteem Ifzo van Justitie of via de gemeente (WMO).

Regio's

De ambulante begeleiding wordt aangeboden in de vijf regio's van Exodus;  Noord-Holland, Zuid-Holland, Zuid Nederland, Noord en Oost Nederland en Midden Nederland.

Download hier de folder Ambulant