Wie zijn wij?

Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio's die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. De regio's worden aangestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur Exodus Nederland geeft direct leiding aan het verenigingsbureau. Bij Exodus werken 250 professionals en 1500 vrijwilligers.

foto: vlnr Richard van Leeuwen, Lara van der Well, Jan van Gils, Ed Deij, Roos Wisse en Marc Groenendijk

Wat doen wij?

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen, bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of met de workshops Vrij Verantwoord Vaderschap in de gevangenis.

Hoe doen wij dat?

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk.

In 2015 heeft Exodus de methodiek vernieuwd en herijkt, in samenwerking met Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geinventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwachten we nog beter uitstroomresultaat te behalen en een prettige (werk) omgeving te creëren voor deelnemer en begeleider.

Lees hier de nieuwsbrief Exodus Info

Ben je op zoek naar een interessante vacature die het verschil uitmaakt voor jaarlijks duizenden ex-gedetineerden? Bij Exodus zijn bijna 250 personeelsleden actief en ruim 1.500 vrijwilligers, gezamenlijk zorgen wij dagelijks voor opvang en ondersteuning van gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

In deze film laten we in 1 minuut zien waar Exodus voor staat, waarom en waarom dat belangrijk is.

Exodus Nederland bestaat uit de vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland en vijf aangesloten stichtingen die ieder een regio vertegenwoordigen.

Geef gemotiveerde gedetineerden en mensen met een detentieverleden een nieuwe kans. Help mee de samenleving menselijker en veiliger te maken. Steun het werk van Exodus!

 

Naast professionals werken er ongeveer 1800 vrijwilligers bij Exodus, zij ondersteunen gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

Lees ook deze verhalen

“Waar word jij blij en gelukkig van?” kan één van de vragen zijn, die Debbie Simons tijdens thema-avonden in het Exodushuis in Heerlen aan de bewoners stelt.

Artikelen

23/01/2018 - 15:16

Tot 13 maart 2018 hebben de gedetineerden en ex-gedetineerden van Nederland de tijd om hun zelfgeschreven gedicht in te sturen voor jaarlijkse dichtwedstrijd in de gevangenis. 

29/05/2017 - 12:31

Op maandagavond 5 juni zendt het radio 5 programma Volgspot (van 20.00 – 22.00 uur) met presentator Hijlco Span het Exodusconcert uit.

19/05/2017 - 09:00

Namens Exodus Nederland sprak coordinator Ouders, Kinderen en Detentie Winie Hanekamp op een Europese conferentie over dit onderwerp.

SIB werk na detentie 14/06/2016 - 13:41

Work-Wise Direct, zo noemen Restart, Stichting 180 en Exodus Midden Nederland zich voor de uitvoering van een project dat ex-gedetineerden aan werk gaat helpen.