Wie zijn wij?

Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio's die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. De regio's worden aangestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur Exodus Nederland geeft direct leiding aan het verenigingsbureau. Bij Exodus werken 250 professionals en ruim 1500 vrijwilligers.

foto: vlnr Richard van Leeuwen, Lara van der Well, Jan van Gils, Ed Deij, Roos Wisse en Marc Groenendijk

Wat doen wij?

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik.

Hoe doen wij dat?

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk.

In 2015 heeft Exodus de methodiek vernieuwd en herijkt, in samenwerking met Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geinventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwachten we nog beter uitstroomresultaat te behalen en een prettige (werk) omgeving te creëren voor deelnemer en begeleider.

Lees hier de nieuwsbrief Exodus Info

In deze film laten we in 1 minuut zien waar Exodus voor staat, waarom en waarom dat belangrijk is.

Exodus Nederland bestaat uit de vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland en vijf aangesloten stichtingen die ieder een regio vertegenwoordigen.

Geef gemotiveerde gedetineerden en mensen met een detentieverleden een nieuwe kans. Help mee de samenleving menselijker en veiliger te maken. Steun het werk van Exodus!

 

Naast professionals werken er ongeveer 1500 vrijwilligers bij Exodus, zij ondersteunen gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek op het idee om een opvang voor ex-gevangenen te starten.  In die tijd keerden zo’n 75% van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de gevangenis.  Nu, veertig jaar later,  werkt Exodus nog steeds succesvol aan een geslaagde terugkeer in de maatschappij van haar deelnemers! 

Artikelen

17/05/2018 - 14:10

“Als je uit de gevangenis komt, voelt het niet meteen alsof je erbij hoort. Muziek heeft deze kracht wel, het verbroedert, en dat wil ik graag overbrengen”.

Foto cliënttevredenheidsonderzoek 2017 03/05/2018 - 12:46

In 2017 kreeg Exodus voor haar begeleiding een 8,5 van deelnemers die zelfstandig wonen en een 7,3 van onze deelnemers die beschermd wonen. Resultaten om trots op te zijn!

26/04/2018 - 16:16

Tot 13 maart 2018 hadden de gedetineerden en ex-gedetineerden van Nederland de tijd om hun zelfgeschreven gedicht in te sturen voor jaarlijkse dichtwedstrijd in de gevangenis.