Wie zijn wij?

Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 professionals en 1200 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. Sinds 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting Exodus Nederland. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We werken naar dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiligere samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan alleen. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, volhardend, samen, moedig. 

Op dit moment zit Exodus nog in de overgangsfase en worden de huidige regio's nog bestuurd door een eigen bestuurder.  

foto: vlnr Roos Wisse, Richard van Leeuwen, Marc Groenendijk, Jan van Gils en Lara van der Well

Wat doen wij?

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik.

Hoe doen wij dat?

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

Lees meer over Exodus in 2020

Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk.

In 2015 heeft Exodus de methodiek vernieuwd en herijkt, in samenwerking met Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geinventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwachten we nog beter uitstroomresultaat te behalen en een prettige (werk) omgeving te creëren voor deelnemer en begeleider.

Lees hier de nieuwsbrief Exodus Info

In deze film laten we in 1 minuut zien waar Exodus voor staat, waarom en waarom dat belangrijk is.

Sinds 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting Exodus Nederland. Op dit moment zit Exodus nog in de overgangsfase en worden de huidige regio's nog bestuurd door een eigen bestuurder.  

Geef gemotiveerde gedetineerden en mensen met een detentieverleden een nieuwe kans. Help mee de samenleving menselijker en veiliger te maken. Steun het werk van Exodus!

 

Naast professionals werken er ongeveer 1200 vrijwilligers bij Exodus, zij ondersteunen gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

In 1979 kwam gevangenispredikant Jan Eerbeek op het idee om een opvang voor ex-gevangenen te starten.  In die tijd keerden zo’n 75% van de vrijgelaten gedetineerden weer snel terug in de gevangenis.  Nu, veertig jaar later,  werkt Exodus nog steeds succesvol aan een geslaagde terugkeer in de maatschappij van haar deelnemers! 

Als Exodus Nederland vinden wij het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers hun werk in een veilige omgeving kunnen doen met een veilige meldcultuur. Wij hebben daarom o.a. een integriteitsbeleid ontwikkeld. 

Lees ook deze verhalen

In 1979 werden de plannen van Jan Eerbeek om opvang te organiseren voor ex-gevangenen realiteit. Er moet een naam verzonnen worden voor dit initiatief. De keuze valt op Exodus.