Dat kan op veel verschillende manieren. We geven je graag suggesties en concrete voorbeelden. Zo vindt je snel wat bij je past!

Als vrijwilliger
Als donateur, 'actievoerder' of netwerker
Als kerk, diaconie, koor, jongerengroep e.d.
Als bedrijf, ondernemer of serviceclub
Als school of vereniging

Steun Exodus op IBAN bankrekening NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus Nederland te Leiden.

Jouw gift komt ten goede aan het gehele Exoduswerk. Wil je een specifieke regio of het vrijwilligerswerk ondersteunen, dan kun je dit aangeven bij de overmaking of direct een gift overmaken naar één van de regio stichtingen.

Exodus is door het CBF erkend als Goed Doel en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van Exodus als Erkend Goed Doel.

Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.