Dat kan op veel verschillende manieren. We geven u graag suggesties en concrete voorbeelden. Zo vindt u snel wat bij ú past!

Als vrijwilliger
Als donateur, `actievoerder` of netwerker
Als kerk, diaconie, koor, jongerengroep e.d.
Als bedrijf, ondernemer of serviceclub
Als school of vereniging

Steun Exodus met uw gift op IBAN bankrekening NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus Nederland te Leiden.

Uw gift komt ten goede aan het gehele Exoduswerk. Wilt u een specifieke regio of het vrijwilligerswerk ondersteunen, dan kunt u dit aangeven bij uw overmaking of direct een gift overmaken naar één van de regio stichtingen.

Exodus heeft een CBF-keurmerk en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).