Vrijwilligers maken deel uit van een groep met andere vrijwilligers. Deze groep overlegt regelmatig met elkaar en staan elkaar bij met raad en daad. Verder is er via Exodus Nederland begeleiding, deskundigheidsbevordering en een WA- en ongevallenverzekering.

Regelmatig zijn er trainingen en bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering. Daardoor zijn vrijwilligers in staat dit werk zo goed mogelijk te doen. Gesprekstechnieken, Methodiek en de randvoorwaarden zijn regelmatig terugkerende gespreksonderwerpen.

'Effe Luchte'; de nieuwsbrief voor vrijwilligers

Door de verschillende terreinen waarop hulp geboden wordt, maken we onderscheid in vrijwilligerstypen:

Vrijwilligerswerk in de Exodushuizen

Als vrijwilliger in een Exodushuis ondersteun je bewoners en medewerkers op verschillende gebieden: administratief, sportief of recreatief. Je helpt bijvoorbeeld wekelijks met koken of klussen in en om het huis, maar je kan ook een individuele bewoner tot steun zijn.

Vrijwilligerswerk buiten de gevangenis

Als vrijwilliger buiten de gevangenis ben je een maatje voor een ex-gedetineerde of zijn netwerk. Je ondersteunt een ex-gedetineerde die uit de criminaliteit wil stappen, maar hierbij extra ondersteuning nodig heeft. Je gaat mee naar instanties, hebt een luisterend oor, adviseert en motiveert. In het netwerk ondersteun je onder andere ouders, kinderen of partner van een (ex)-gedetineerde.

Vrijwilligerswerk binnen de gevangenis

Als vrijwilliger woon je kerkdiensten bij en ondersteun je daarmee de geestelijk verzorger. Op verzoek ontvangen gedetineerden individueel bezoek van een vrijwilliger. Soms neem je als vrijwilliger deel aan groepsgesprekken, trainingen en door de penitentiaire inrichting georganiseerde activiteiten.

Vrijwilligerswerk voor kinderen van ouders in detentie

Het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) is erop gericht de band tussen kind (3-16 jaar) en de gedetineerde ouder te verbeteren. Als vrijwilliger breng je kinderen naar zijn/haar ouder in de gevangenis, waar mogelijkheid is voor een informeel contact tussen ouder en kind.

Promotors

Exodus werkt met vrijwillige promotors die op evenementen, in kerken, op scholen voorlichting geven over het werk van Exodus en bijdragen rondom de voorlichting en bewustwording van de problematiek van ex-gedetineerden en hun families.

Is het vrijwilligerswerk bij Exodus iets voor jou?

Iedere vrijwilligerssoort brengt specifieke vaardigheden en regelgeving met zich mee. Ook is er een gedragscode. Als je je opgeeft als vrijwilliger word je in een intakegesprek hierover nader geïnformeerd.

Regelmatig hebben wij vacatures voor vrijwilligers.

Over het algemeen zoeken wij vrijwilligers die voldoen aan het volgende profiel:

  • Je accepteert het uitgangspunt van Exodus dat een mens altijd meer is dan wat hij of zij heeft gedaan.
  • Je bent een evenwichtig en geestelijk stabiel persoon van onbesproken gedrag.
  • Je bent communicatief en sociaal vaardig.
  • Je kunt goed luisteren en je inleven in een ander.
  • Je kunt omgaan met mensen van allerlei culturen en levensbeschouwingen.
  • Je weet een goede balans te vinden in afstand en nabijheid.
  • Je bent flexibel en gemiddeld twee dagdelen per maand beschikbaar.
  • Je hebt oog voor jouw eigen veiligheid en van anderen.
  • Voor OKD: Je kunt goed met kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar omgaan.
  • Voor ondersteuning van de geestelijk verzorging verwachten wij dat je affiniteit hebt met de levensovertuiging geestelijk verzorger.

Meld je aan als vrijwilliger

Wil je als vrijwilliger aan de slag bij Exodus, meld je dan aan met het aanmeldformulier