Binnen de programma's wordt binnen een duidelijke structuur toegewerkt naar zelfstandigheid en worden bewoners, binnen hun eigen capaciteiten, aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Plaatsing van een cliënt

Aanmelden voor begeleid wonen kan op vier wijzen. Via DForZo voor clienten die nog gedetineerd zijn of in vrijheid zijn met een justitiele titel. Via gemeentelijke afspraken of op basis van een vrijwillig kader.

Directie Forensische Zorg (DForZo)

De diensten van Exodus vallen onder de forensische zorg en verwijzing van kandidaat-bewoners vindt plaats via Ifzo, het informatiesysteem dat het totale proces van forensische zorg ondersteunt.

Plaatsing is mogelijk via Reclassering, Psycho Medisch Overleg of NIFP/IFZ.

De meest voorkomende zorgtitels op basis waarvan (ex-)gedetineerden bij Exodus worden begeleid, zijn de volgende:

  • Voorwaardelijke veroordeling
  • Voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden
  • Penitentiair programma met zorg
  • Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden
  • Overbrengen van gedetineerde o.b.v. art 43. 
  • ISD (art. 38 m Sr).

    Voor een compleet overzicht van titels op basis waarvan plaatsing mogelijk is, klik hier

Gemeente

Exodus kan voor de gemeente een belangrijke rol spelen bij de opvang en ondersteuning van kwetsbare mensen in de samenleving waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Deze zorg nemen wij je uit handen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vrijwillig kader

Als het niet mogelijk is om de client tijdens detentie bij Exodus aan het traject te laten starten, dan is er de mogelijkheid dit alsnog na detentie in een vrijwillig kader te laten plaatsvinden. Dit dient bij voorkeur aansluitend na detentie van start te gaan. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Download hier het aanmeldformulier 

NB. Download alleen dit formulier als de client niet in aanmerking komt voor detentiefasering en geen verplicht reclasseringstoezicht heeft na detentie.

Download hier de folder Wonen