Diensten

Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Bij Exodus bieden we begeleiding volgens onze vernieuwde methodiek Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk. 

Hieronder vind je een overzicht van al onze diensten. Deze bieden we aan de vijf regio's Zuid Nederland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Midden en Noord en Oost Nederland. De toelatingsvoorwaarden zijn voor alle regio's gelijk.

Klik hier om het aanmeldformulier voor begeleid wonen (alleen bij een vrijwillig kader) te downloaden. Voor uw cliënt hebben wij een informatieboekje dat u kunt downloaden of op kunt laten sturen.

Om jezelf of een cliënt aan te melden voor één van onze diensten neem je contact op met het Centraal Aanmeldteam van Exodus Nederland. Zij zijn dagelijks bereikbaar van 9.00 - 16.00 uur via:

T 071 516 19 55 of per mail aanmelden@exodus.nl

Klachten

Uiteraard proberen wij ons werk zo goed mogelijk te doen. Mocht u als belanghebbende desondanks niet tevreden zijn over de werkwijze van Exodus, neemt u dan contact met ons op via telefoon 071-5161950 of email klacht@exodus.nl. We proberen dan samen met u tot een goede oplossing te komen. Of ga naar de klachtenprocedure voor meer informatie.

Kopjes op een tafel.

Exodus biedt verschillende beschermd/begeleid wonen programma's die bestaan uit een combinatie van wonen, toezicht en dagelijkse begeleiding.

ambulante begeleiding

Exodus biedt ex-gedetineerden in hun eigen huis ambulante hulp in de vorm van een op maat gemaakt zorgprogramma, dat de ex-gedetineerde helpt bij de re-integratie.

groepsactiviteiten tijdens detentie

Exodus biedt een grote variatie aan activiteiten en trainingen aan voor gedetineerden en ingeslotenen in vreemdelingenbewaring.

dagbesteding

Exodus biedt (ex-)gedetineerden verschillende mogelijkheden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.

 

crisisopvang

Exodus biedt crisisopvang aan ex-gedetineerden met een justitieel kader om stabiliteit terugbrengen in het leven van de cliënt en zijn directe omgeving.

Exodus biedt ex-gedetineerden en hun directe omgeving verschillende vormen van nazorg na afloop van detentie.

Vrijwilligers van Exodus bieden gedetineerden, hun familieleden en/of hun relaties ondersteuning tijdens detentie.

financiele hulpverlening

Exodus biedt (ex-)gedetineerden hulp bij het omgaan met de financien en het aanpakken en oplossen van schulden.

arbeidsintegratie

Exodus biedt (ex-)gedetineerden hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding.

gedetineerde vader en zijn kind

In het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma krijgen gedetineerden en hun kinderen de kans de band met elkaar tijdens detentie voort te zetten of te herstellen.