Diensten

Op verschillende manieren bieden wij ondersteuning aan (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving. We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening.

Daarnaast richten wij ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik. Naast deze programma's in de PI kun je via ons ook in contact komen met lotgenoten waar je je verhaal kunt delen en terecht kan met vragen. 

Hieronder vind je een overzicht van al onze diensten. Deze meeste diensten bieden we aan in alle regio's van Nederland.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier kun je je aanmelden voor een begeleid wonen traject (alleen bij een vrijwillig kader). In ons informatieboekje vind je meer informatie over wat begeleid wonen bij Exodus precies is en hoe anderen het hebben ervaren. De toelatingsvoorwaarden om je aan te melden zijn in heel Nederland hetzelfde. 

Om jezelf of een cliënt aan te melden voor één van onze diensten neem je contact op met het Centraal Aanmeldteam van Exodus Nederland. Zij zijn dagelijks bereikbaar van 9.00 - 16.00 uur via:
T 071 516 19 55 of per mail aanmelden@exodus.nl

Folders

Bekijk hier het overzicht van onze folders, je kunt ze downloaden en zelf printen. 

Kopjes op een tafel.

Exodus biedt verschillende begeleid wonen programma's die bestaan uit een combinatie van wonen, toezicht en dagelijkse begeleiding.

ambulante begeleiding

Exodus biedt (ex-) gedetineerden in hun eigen huis ambulante hulp in de vorm van een op maat gemaakt zorgprogramma, dat de (ex-) gedetineerde helpt bij de re-integratie.

groepsactiviteiten tijdens detentie

Exodus biedt een grote variatie aan activiteiten en trainingen aan voor gedetineerden en ingeslotenen in vreemdelingenbewaring.

dagbesteding

Exodus biedt (ex-)gedetineerden verschillende mogelijkheden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.

 

crisisopvang

Exodus biedt crisisopvang aan ex-gedetineerden met een justitieel kader om stabiliteit terugbrengen in het leven van de cliënt en zijn directe omgeving.

Exodus biedt ex-gedetineerden en hun directe omgeving verschillende vormen van nazorg na afloop van detentie.

Vrijwilligers van Exodus bieden gedetineerden, hun familieleden en/of hun relaties ondersteuning tijdens detentie.

financiele hulpverlening

Exodus biedt (ex-)gedetineerden hulp bij het omgaan met de financien en het aanpakken en oplossen van schulden.

arbeidsintegratie

Exodus biedt (ex-)gedetineerden hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding.

gedetineerde vader en zijn kind

In het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma krijgen gedetineerden en hun kinderen de kans de band met elkaar tijdens detentie voort te zetten of te herstellen.

Mijn kind en ik

De training mijn kind en ik is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit Utrecht. Momenteel draait deze workshop in verschillende PI's. 

Familieleden (ex-)gedetineerden

Exodus biedt niet alleen hulp aan (ex-)gedetineerden, maar ook aan hun familieleden. Lees hier hoe wij je kunnen helpen!