In deze regio

Exodus Midden Nederland bestaat uit de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland. In onze regio hebben wij een divers aanbod.

Begeleid wonen
In Utrecht staat ons moederhuis, een woonvoorziening met 24-uurs begeleiding. Daarnaast hebben we ook doorstroomhuizen (kleinschalige woonvoorzieningen met begeleiding in nabijheid aanwezig). Hier wonen mensen die al wat zelfstandiger kunnen wonen.

In onze woonvormen hebben we totaal plek voor 51 mensen.

Ambulante begeleiding
Voor ambulante begeleiding hebben wij in onze regio verschillende mogelijkheden.

  • In de hele regio begeleiden wij ex-gedetineerden met een eigen woning. Onze collega’s begeleiden momenteel deelnemers in Utrecht, Hilversum, Nieuwegein, Zeist, IJsselstein, Bussum, Soest, Bunschoten, Amersfoort, Almere en Lelystad. We breiden ons ambulante aanbod graag uit, naar overal waar wij met de trein, auto of fiets kunnen komen!;
  • In Utrecht, Almere en Amersfoort hebben we vijfkleinschalige woonvormen met ambulante begeleiding;
  • In sommige gevallen is het mogelijk om als deelnemer een wooncontract af te sluiten met Exodus, de woningcorporatie en de gemeente. Dit noemen we wonen met zorg of omklapwoningen. Bij deze wooncontracten krijgt de deelnemer alleen een huurwoning als er ambulante begeleiding van Exodus wordt geaccepteerd. Het huis staat eerst op naam van Exodus. Als alles goed gaat komt na twee jaar het huis op de naam van de deelnemer te staan.

Financiële coach en Jobcoach
In onze regio werkt een financiële coach en een jobcoach. De jobcoach begeleidt deelnemers naar vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding. De financiële coach ondersteunt onze medewerkers. De financiële situatie is een blijvend onderwerp van gesprek en we werken nauw samen met Stadsgeldbeheer.  

Project begeleiding kortgestraften
Binnen het programma Koers en Kansen zijn we gestart met het project Kortgestraft Langdurig Nut. Wij werken samen met PI Alphen aan den Rijn, Nieuwegein en Nieuwersluis en bezoeken daar kortgestraften. Als het nodig is, reizen we ook verder naar PI Lelystad en Arnhem.

Forensische scherpte
Eén van onze doelen is het voorkomen van recidive en daarmee maatschappelijke veiligheid te vergroten. Dat betekent dat we oog hebben voor de achterliggende problematiek zoals de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen, middelengebruik en een verstandelijke beperking. Werken met een forensische bril betekent dat we risico bewust zijn. Dat vraagt om een bepaalde houding van onze medewerkers die van het begin af aan alert zijn en zelf inschatten wat de (mogelijke) risico’s zijn. We onderscheiden ons, tegelijkertijd werken we goed samen in de brede (forensische) zorgketen in onze regio en daar zijn we trots op!

Organisatie en contact

Contact:

Waalstraat 91
3522 SE Utrecht
T 030 744 06 60
utrecht@exodus.nl

Exodus Midden-Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Jaarverslag 2021 Exodus Midden-Nederland

ANBI informatie

Lees ook deze verhalen

'Al tijdens mijn detentieperiode nam ik de eerste stappen om te veranderen.' 

foto SV Kampong

Werkgever Nico van SV Kampong gaf ex-gedetineerde Samuel een tweede kans door hem een baan aan te bieden. 

Foto Kerst in een Exodushuis

In onze Exodushuizen wordt ook Kerst gevierd! Deze dagen maken we extra gezellig door Kerstbomen in huis te halen, lekker te eten met elkaar en kerstactiviteiten te doen!

Artikelen

In memoriam Marie José 17/06/2019 - 11:45

Op 25 mei is overleden Marie José Janssen – Zuidberg. Marie José was sinds 2002 bij Exodus betrokken.